NAFOSTED 2014

Hội nghị NAFOSTED lần thứ nhất về Khoa học Thông tin và Máy tính

Chủ Đề: Tính toán và truyền thông di động

12-14 tháng 3 năm 2014 - Học viện Kỹ thuật Quân sự

don-vi

 nafosted-logo

 

hoc-vien-ky-thuat-quan-su

 

 

tai-tro

 

IEEE Vietnam Section

Thường trực Ban chương trình

  - Trưởng ban chương trình: Đặng Quang Á (Viện CNTT, VAST)

         - Thường trực Ban chương trình: Nguyễn Xuân Hoài (HANU), Võ Nguyễn Quốc Bảo (Học viện CN BCVT)

 

      Thành viên ban chương trình

 

1.  Tiểu ban Khoa học máy tính (5):  thuật toán và độ phức tạp;  Tập mờ và lôgic mờ;  Phương pháp bảo mật hệ thống;  Mô phỏng và giải thuật; Tính toán mềm; Tin sinh học

-   Nguyễn Xuân Hoài (Trưởng tiểu ban, Đại học Hà Nội), 

-   Đinh Dũng (Đại học Quốc gia Hà Nội),

-   Đặng Quang Á (Viện Công nghệ Thông tin, VAST),

-   Lê Sĩ Vinh (Đại học Công nghệ, VNU-Hà Nội),

-   Phan Thị Hà Dương (Viện Toán học, VAST).

 

  2. Tiểu ban Hệ thống mạng và truyền thông (9): Quản trị, an toàn và an ninh mạng;  Mạng internet thế hệ mới;  Mạng không dây;  Phương pháp nâng cao hiệu năng mạng; …

-  Võ Nguyễn Quốc Bảo (Trưởng tiểu ban, Học viện Công nghệ BCVT)

-  Nguyễn Văn Đức, Đại Học Bách Khoa Hà Nội

-  Nguyễn Linh Trung, Đại Học Công nghệ, VNU-Hà Nội

-  Hà Hoàng Kha, Đại Học Bách Khoa TP. Hồ Chí Minh

-  Huỳnh Phú Minh Cường, Đại Học Bách Khoa TP. Hồ Chí Minh

-  Đặng Thế Ngọc, Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông

-  Nguyễn Lê Hùng, Đại học Đà Nẵng

-  Dương Quang Trung, Bleking Institute of Technology, Sweden

-  Lê Bảo Long, INRS, University of Quebec, Canada

 

 3. Tiểu ban Công nghệ phần mềm và hệ thống thông tin (5): Tương tác người- máy;  Đánh giá kiểm tra chất lượng phần mềm;  Các hệ thống nhúng; Lý thuyết về cơ sở dữ liệu;  Các hệ thống thông tin lớn; Dữ liệu đa phương tiện; Hiện thực ảo

-  Nguyễn Việt Hà (Trưởng tiểu ban, Đại học Công nghệ, VNU-Hà Nội),

-  Quản Thành Thơ (Đại học Bách khoa TP Hồ Chí Minh), 

-  Nguyễn Thị Thủy (Đại học Nông nghiệp Hà Nội),

-  Lê Thanh Hà (Đại học Công nghệ, VNU-Hà Nội),

-  Vũ Văn Tần (Đại học Bách khoa Hà Nội)

 

 4. Tiểu ban Trí tuệ nhân tạo (5): Xử lý ngôn ngữ tự nhiên;  Nhận dạng;  Học máy;  Hệ trợ giúp quyết định;  Khai phá dữ liệu,  Hệ thống thông minh nhân tạo.

-  Lê Hoài Bắc (Trưởng tiểu ban, Đại học Khoa học tự nhiên, VNU-HCM),

-  Nguyễn Ngọc Thành (Đại học Công nghệ Thông tin, VNU-HCM)

Hồ Tú Bảo, (JAIST, Nhật Bản),

-  Nguyễn Đức Thắng (Đại học Quốc tế, VNU-HCM)

Trương Nguyễn Vũ (Viện Tin học và Cơ học ứng dụng)