NAFOSTED 2014

Hội nghị NAFOSTED lần thứ nhất về Khoa học Thông tin và Máy tính

Chủ Đề: Tính toán và truyền thông di động

12-14 tháng 3 năm 2014 - Học viện Kỹ thuật Quân sự

don-vi

 nafosted-logo

 

hoc-vien-ky-thuat-quan-su

 

 

tai-tro

 

IEEE Vietnam Section

 Đồng Trưởng ban chỉ đạo

- Ông Lê Đình Tiến, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia

- Ông Phạm Thế Long, Giám đốc Học viện KTSQ

     

Đồng Trưởng Ban tổ chức

      -  Ông Đỗ Tiến Dũng, Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia

      -  Ông Trần Xuân Nam, Học viện Kỹ thuật Quân sự

 Thành viên Ban tổ chức

-  Ông Đặng Quang Á (Viện Công nghệ thông tin, Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam), Phụ trách báo cáo mời

-  Ông Đinh Dũng (Viện Công nghệ thông tin, Đại học quốc gia Hà Nội), Phụ trách công tác tài trợ

-  Ông Phạm Văn Biển (Học viện kỹ thuật quân sự), Phụ trách công tác tại chỗ

-  Ông Trần Xuân Tú (Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội), Phụ trách xuất bản xuất bản

    -  Ông Trần Đình Khang (Trường Đại học Bách khoa Hà Nội), Phụ trách quảng bá

    -  Ông Ngô Thành Long, (Học viện Kỹ thuật Quân sự), Phụ trách website

Tổ thư ký

-  Ông Nguyễn Quốc Định, Học viện Kỹ thuật Quân sự

-  Bà Nguyễn Thị Huyền Trang, Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia