NAFOSTED 2014

Hội nghị NAFOSTED lần thứ nhất về Khoa học Thông tin và Máy tính

Chủ Đề: Tính toán và truyền thông di động

12-14 tháng 3 năm 2014 - Học viện Kỹ thuật Quân sự

don-vi

 nafosted-logo

 

hoc-vien-ky-thuat-quan-su

 

 

tai-tro

 

IEEE Vietnam Section

hocvienktqs-meeting

 

 

Phòng Hội thảo, tầng 2, nhà S4

Học viện Kỹ thuật Quân sự

236 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô

Cầu Giấy, Hà Nội

 


Xem Học viện kỹ thuật quân sự ở bản đồ lớn hơn