NAFOSTED 2014

Hội nghị NAFOSTED lần thứ nhất về Khoa học Thông tin và Máy tính

Chủ Đề: Tính toán và truyền thông di động

12-14 tháng 3 năm 2014 - Học viện Kỹ thuật Quân sự

don-vi

 nafosted-logo

 

hoc-vien-ky-thuat-quan-su

 

 

tai-tro

 

IEEE Vietnam Section

Để có thông tin thêm về hội nghị xin liên hệ thư ký Hội nghị

  • Nguyễn Quốc Định

    Khoa Vô tuyến Điện tử, Học viện KTQS
    ĐT: 0985999002, Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  • Nguyễn Thị Huyền Trang

   Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia

   ĐT: 3936 7750 Fax: +84-4.3936 7751

   Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.