Các môn học cơ sở ngành chung cho các chương trình đào tạo về kỹ thuật điện-điện tử

  • Cung cấp một cách hệ thống các nội dung phân tích, thiết kế và tổng hợp các hệ xử lý thông minh dựa trên nguyên tắc làm việc của các bộ vi xử lý 8, 16, 32. Các phương pháp tổ chức phần cứng, xây dựng và cài đặt phần mềm cho bài toán thiết kế các hệ vi xử lý chuyên dụng, ngôn ngữ lập trình Assembler.

  • Cung cấp cho sinh viên các phương pháp đo lường điện - vô tuyến điện, nguyên lý xây dựng các phương tiện đo lường điện-vô tuyến điện thông dụng.
  • Trang bị cho sinh viên một cách hệ thống những lý luận cơ bản về các mạch điện tử có nhiệm vụ gia công tín hiệu tương tự. Đi sâu phân tích bản chất, các quá trình vật lý và các mạch điện tử cơ bản dùng trong các thiết bị điện và điện tử.

  • Cung cấp các câus trúc bán dẫn lưỡng cực PNP, NPN, bãn dẫn trường jFET, MosFET và cấu trúc các cổng NOT, AND, NAND, NOR; hệ đếm và các hàm logic, bài toán phân tích và tổng hợp mạch tổ hợp số.

  • Trang bị cho học viên nắm được những kiến thức cơ bản về vật liệu và linh kiện điện tử được sử dụng phổ biến trong các ứng dụng kỹ thuật

  • Trình bày các khái niệm và định luật cơ bản của mạch điện, các phương pháp phân tích mạch điện tuyến tính dưới dạng tác động khác nhau.

  • Môn học trang bị các kiến thức căn bản về tín hiệu số và hệ thống xử lý tín hiệu số.

  • Nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về quá trình truyền lan sóng vô tuyến điện, nguyên lý hoạt động, các phương pháp tính toán và sử dụng có hiệu quả các loại antenna.

  • Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về thiết kế vi mạch tích hợp số ứng dụng kỹ thuật.