Điện tử tương tự
(Điện tử tương tự)

Trang bị cho sinh viên một cách hệ thống những lý luận cơ bản về các mạch điện tử có nhiệm vụ gia công tín hiệu tương tự. Đi sâu phân tích bản chất, các quá trình vật lý và các mạch điện tử cơ bản dùng trong các thiết bị điện và điện tử.