Kỹ thuật Vi xử lý và lập trình Assembler
(Kỹ thuật Vi xử lý)

Cung cấp một cách hệ thống các nội dung phân tích, thiết kế và tổng hợp các hệ xử lý thông minh dựa trên nguyên tắc làm việc của các bộ vi xử lý 8, 16, 32. Các phương pháp tổ chức phần cứng, xây dựng và cài đặt phần mềm cho bài toán thiết kế các hệ vi xử lý chuyên dụng, ngôn ngữ lập trình Assembler.