Nguyên lý truyền tin
(Nguyên lý truyền tin)

Trang bị cho sinh viên những kiến thức chung về lý thuyết thông tin và tín hiệu, các biện pháp mã hóa thông tin thường dùng trong thực tế.