Kỹ thuật ăng-ten và truyền sóng
(KT ăng-ten truyền sóng)

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về quá trình truyền lan sóng vô tuyến điện trong không gian tự do và trong các môi trường thực như mặt đất, tầng đối lưu, tầng điện ly, với các dải sóng khác nhau cũng như ảnh hưởng của môi trường lên quá trình lan truyền sóng.