Kỹ thuật thông tin vô tuyến (dành cho cán bộ Viettel)
(Kỹ thuật thông tin vô tuyến (Viettel))

Khóa học cung cấp các kiến thức cơ bản về thông tin vô tuyến và ứng dụng trong các hệ thống thông tin di động. Các kiến thức cung cấp bao gồm: kênh truyền vô tuyến, các phương pháp điều chế, mã hóa sửa lỗi, OFDM, CDMA, MIMO...