Kỹ thuật ăng-ten và truyền sóng
(Ăng ten-truyền sóng)

Nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về quá trình truyền lan sóng vô tuyến điện, nguyên lý hoạt động, các phương pháp tính toán và sử dụng có hiệu quả các loại antenna.