Kỹ thuật truyền dẫn số
(Kỹ thuật truyền dẫn số)

Môn học trang bị các kiến thứctổng quan về hệ thống thông tin số và hệ thống truyền dẫn tín hiệu số; Các thuật toán xử lý tín hiệu băng gốc: Biến đổi A/D, mã đường dây, ghép kênh;