Thiết kế logic số
(Logic số)

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về thiết kế vi mạch tích hợp số ứng dụng kỹ thuật.