Lý thuyết mạch
(Lý thuyết mạch)

Trình bày các khái niệm và định luật cơ bản của mạch điện, các phương pháp phân tích mạch điện tuyến tính dưới dạng tác động khác nhau.