Cấu kiện điện tử
(Cấu kiện điện tử)

Trang bị cho học viên nắm được những kiến thức cơ bản về vật liệu và linh kiện điện tử được sử dụng phổ biến trong các ứng dụng kỹ thuật