Bỏ qua tin tức chung

Tin tức chung

Hình của Admin User
Lịch bảo vệ luận văn cao học cho các lớp KTĐT và RĐ-DĐ K25A
Bởi Admin User - Thứ năm, 15 Tháng một 2015, 04:49 PM
 

Xem lịch bảo vệ trong file PDF đính kèm

 
Hình của Admin User
Thông báo đăng ký học phần Học kỳ I năm học 2014-2015
Bởi Admin User - Thứ năm, 24 Tháng bảy 2014, 05:03 PM
 

Thông báo đăng ký học phần Học kỳ I năm học 2014-2015

 
Hình của Admin User
Thông báo đăng ký học phần Học kỳ 1 năm học 2014-2015
Bởi Admin User - Thứ sáu, 27 Tháng sáu 2014, 02:40 PM
 

Sinh viên các khoá xem thông tin về việc đăng ký học phần cho Học kỳ 1 năm học 2014-2015 ở đây.

 
Hình của Admin User
Điểm thi Mạng Viễn thông
Bởi Admin User - Thứ sáu, 27 Tháng sáu 2014, 02:37 PM
 

Đã có điểm thi môn học Mạng Viễn thông cho khoá 9.

 
Hình của Admin User
Thời khoá biểu Học kỳ hè 2014-2015
Bởi Admin User - Thứ sáu, 27 Tháng sáu 2014, 02:37 PM
 

Thời khoá biểu Học kỳ hè 2014-2015. Các thày cô và sinh viên chú ý xem thông báo hủy học phần trước khi xem thời khoá biểu.

 

Bỏ qua khoá học

Khoá học


Cổng thông tin đào tạo
của Khoa Vô tuyến Điện tử được xây dựng nhằm mục đích quản lý khóa học trực tuyến, hỗ trợ đào tạo đại học theo chương trình tín chỉ.

Bỏ qua Lịch

Lịch

CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28