BM Cơ sở KT vô tuyến

Đăng bởi: Admin Chuyên mục: Các đơn vị

 

BỘ MÔN CƠ SỞ KỸ THUẬT VÔ TUYẾN

 

Giới thiệu Bộ môn  |  Cán bộ-Giáo viên  |   Phòng thí nghiệm

 

Văn phòng: Phòng 403 Nhà H3

Điện thoại: 069-515388

Email: 

 

GIỚI THIỆU BỘ MÔN

 

Bộ môn Cơ sở Kỹ thuật vô tuyến (CSKTVT), gọi tắt là Bộ môn Cơ sở 2, là một trong những Bộ môn cơ sở chuyên ngành thuộc Khoa Vô tuyến điện tử, Học viện Kỹ thuật Quân sự. Bộ môn CSKTVT được thành lập năm 1970 từ các nhóm môn học Anten truyền sóng, Lý thuyết trường điện từ và Kỹ thuật siêu cao tần, Nguyên lý vô tuyến điện, Thiết bị thu - phát của Khoa Vô tuyến điện tử. Bộ môn CSKTVT là một đơn vị học thuật của HVKTQS bao gồm các thành viên là các cán bộ, giáo viên và nhân viên kỹ thuật có trình độ chuyên môn cao và nghiệp vụ lâu năm trong công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học.

 

Nhiệm vụ chính của bộ môn:

 

Nhiệm vụ đào tạo: Thực hiện công tác đào tạo cho các đối tượng thuộc chuyên ngành Điện - Điện tử: Cao đẳng, Liên thông văn bằng 2, Đại học và Sau Đại học.

Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học:Các nội dung nghiên cứu của Bộ môn thực hiện trong cả lĩnh vực nghiên cứu cơ bản và ứng dụng. Trong những năm qua, Bộ môn đã và đang thực hiện nhiều đề tài thuộc lĩnh vực Điện - Điện tử bao gồm các đề tài và dự án cấp Nhà nước, cấp Bộ và cấp Cơ sở, góp phần giải quyết nhiều vấn đề kỹ thuật trong quân đội cũng như cho nền kinh tế quốc dân.

 

Bộ môn có 2 nhóm môn học chính:

     

1. Kỹ thuật mạch điện tử và truyền hình;

2. Kỹ thuật Anten -Siêu cao tần.

 

Đảm nhiệm giảng dạy các môn học:

 

ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG

SAU ĐẠI HỌC

1.            Kỹ thuật mạch điện tử

2.            Điện tử tương tự

3.            Kỹ thuật siêu cao tần

4.            Kỹ thuật anten

5.            Kỹ thuật thu phát vô tuyến điện

6.            Kỹ thuật Video - Audio

7.            Truyền hình số

8.            Thiết kế RF

9.            Thiết kế mạch siêu cao tần

10.          Thiết kế anten

1.            Kỹ thuật siêu cao tần nâng cao

2.            Kỹ thuật đa phương tiện

3.            Kỹ thuật thu phát nâng cao

4.            Các chuyên đề NCS

 

 

Các hướng nghiên cứu chính:

 +  Thiết kế mạch RF, tập trung vào các mạch  ở dải SCT;

+  Thiết kế anten;

+  Nghiên cứu, thiết kế các hệ thống thu phát vô tuyến điện;

+  Xử lý tin hiệu trong trong các lĩnh vực Thông tin, Radar, Tác chiến điện tử, MIMO.

 

CÁN BỘ-GIÁO VIÊN

 

   GIÁO VIÊN BIÊN CHẾ CHÍNH THỨC

   H

TS Nguyễn Huy Hoàng

Chức vụ: Chủ nhiệm Bộ môn

Học hàm, học vị: Giảng viên chính, Tiến sỹ

Môn học giảng dạy: Kỹ thuật mạch điện tử, Điện tử tương tự, Kỹ thuật thu phát VTĐ, Kỹ thuật Video - Audio, Thiết kế mạch RF, Truyền hình số, Kỹ thuật siêu cao tần nâng cao.

Hướng nghiên cứu: Thiết kế mạch RF, Kỹ thuật  thu phát VTĐ, Truyền hình số, Xử lý tín hiệu.

Điện thoại: 0902.146.368

Email: hoangnh(a)mta.edu.vn.

   

TS Phạm Thanh Hiệp

Chức vụ: Phó chủ nhiệm Bộ môn

Học hàm, học vị: Giảng viên, Tiến sỹ

Môn học giảng dạy: Thiết kế mạch điện tử, Mạng viễn thông, Kỹ thuật siêu cao tần (ĐH), Mạng không dây (SĐH).

Hướng nghiên cứu: Truyền dẫn số, Xử lý tín hiệu.

Điện thoại: 0982.535.203

Email: phamthanhhiep(a)gmail.com.

   K

TS  Kiều Khắc Phương

Chức vụ: Phó chủ nhiệm Bộ môn

Học hàm, học vị: Giảng viên chính, Tiến sỹ

Môn học giảng dạy: Kỹ thuật mạch điện tử, Điện tử tương tự, Kỹ thuật thu phát VTĐ, Kỹ thuật Video - Audio, Thiết kế mạch RF.

Hướng nghiên cứu: Kỹ thuật và các thiết bị thu phát, Truyền hình số, Thiết kế mạch RF.

Điện thoại: 0978.186.018

Email: phuongkk(a)mta.edu.vn


   Q

PGS. TS  Nguyễn Quốc Định

Chức vụ: Trưởng phòng thí nghiệm

Học hàm, học vị: Giảng viên, Phó giáo sư, Tiến sỹ

Môn học giảng dạy: Kỹ thuật Anten - Truyền sóng, Lý thuyết trường và Kỹ thuật siêu cao tần, Thiết kế anten, Thiết kế mạch siêu cao tần, các chuyên đề NCS.

Hướng nghiên cứu: Thiết kế anten siêu nhỏ, anten dải siêu rộng, anten cho di động, MIMO, TPMS, RFID, Truyền hình, Quân sự, tính toán trường điện từ.

Điện thoại: 0985.999.002

Email: dinhnq(a)mta.edu.vn


   

TS  Trương Văn Cập

Chức vụ: Giáo viên

Học hàm, học vị: PGS, Tiến sỹ

Môn học giảng dạy: Kỹ thuật mạch điện tử, Điện tử tương tự, Kỹ thuật thu phát, Kỹ thuật Video– Audio.

Hướng nghiên cứu: Kỹ thuật và các thiết bị thu phát, Thiết kế mạch RF.

Điện thoại: 0982.998.690

Email: 


   D

TS Hoàng Đình Thuyên

Chức vụ: Giáo viên

Học hàm, học vị: Giảng viên chính, Tiến sĩ

Môn học giảng dạy: Kỹ thuật Anten - Truyền sóng, Lý thuyết trường và Kỹ thuật siêu cao tần, Thiết kế anten, Thiết kế mạch siêu cao tần, Kỹ thuật siêu cao tần nâng cao.

Hướng nghiên cứu: Tính toán mô phỏng trường điện từ, Giải thuật di truyền ứng dụng trong thiết kế các loại anten.

Điện thoại: 0985.127.368

Email: thuyenhd(a)mta.edu.vn


   V

ThS Nguyễn Văn Trung

Chức vụ: Giáo viên

Học hàm, học vị: Trợ giảng, Thạc sỹ

Môn học giảng dạy: Kỹ thuật mạch điện tử, Điện tử tương tự, Kỹ thuật thu phát, Thiết kế mạch RF.

Hướng nghiên cứu: Kỹ thuật và các thiết bị thu phát, Thiết kế mạch RF.

Điện thoại: 0983.625.484

Email: trungcs2(a)mta.edu.vn


   T

ThS Trần Thị Thu Hương

Chức vụ: Giáo viên

Học hàm, học vị: Trợ giảng, Thạc sỹ

Môn học giảng dạy: Kỹ thuật mạch điện tử, Điện tử tương tự, Kỹ thuật thu phát.

Hướng nghiên cứu: Kỹ thuật và các thiết bị thu phát, Thiết kế mạch RF.

Điện thoại: 0986.273.101

Email: 


   T

ThS  Nguyễn Thùy Linh

Chức vụ: Giáo viên

Học hàm, học vị: Trợ giảng, Thạc sỹ

Môn học giảng dạy: Kỹ thuật mạch điện tử, Điện tử tương tự, Kỹ thuật thu phát.

Hướng nghiên cứu: Kỹ thuật và các thiết bị thu phát, Thiết kế mạch RF.

Điện thoại: 0983.310.441

Email: 


   V

KS  Mai Văn Tá

Chức vụ: Giáo viên

Học hàm, học vị: Trợ giảng, Kỹ sử

Môn học giảng dạy: Kỹ thuật mạch điện tử, Điện tử tương tự, Thiết kế mạch RF.

Hướng nghiên cứu: Kỹ thuật và các thiết bị thu phát, Thiết kế mạch RF.

Điện thoại: 01697.554.881

Email: maivanta15(a)gmail.com


 GIÁO VIÊN KIÊM NHIỆM

   Ta

TS  Tạ Chí Hiếu

Chức vụ: Phó chủ nhiệm Khoa

Học hàm, học vị: Giảng viên chính, Tiến sỹ

Môn học giảng dạy: Lý thuyết trường vàKỹ thuật Siêu cao tần, Thiết kế mạch siêu cao tần, Kỹ thuật siêu cao tần nâng cao, Kỹ thuật anten - truyền sóng, Kỹ thuật mạch điện tử.

Hướng nghiên cứu: Thiết kế mạch Siêu cao tần, Xử lý tín hiệu, Mạng viễn thông .

Điện thoại: 0987.514.343

Email: hieunda(a)mta.edu.vn

 NHÂN VIÊN KỸ THUẬT

   D

KS      Trần Duy Hưng

Chức vụ: NVKT

Học hàm, học vị: Kỹ sư

Môn học phụ trách thí nghiệm: Kỹ thuật siêu cao tần.

Hướng nghiên cứu chính:

Điện thoại: 0988.490.045

Email: 


   Q

KS.   Trần Quốc Tuấn

Chức vụ: NVKT

Học hàm, học vị: Kỹ sư

Môn học phụ trách thí nghiệm: Kỹ thuật Anten - Truyền sóng.

Hướng nghiên cứu chính:

Điện thoại: 0983.225.231

Email 


   X

KS. Nguyễn Xuân Hòa

Chức vụ: NVKT

Học hàm, học vị: Kỹ sư

Môn học phụ trách thí nghiệm: Điện tử tương tự, Kỹ thuật mạch điện tử, Truyền hình.

Hướng nghiên cứu chính:

Điện thoại: 0989.599.686

Email: 


   M

KS.  Nguyễn Thị Mai Hương

Chức vụ: NVKT

Học hàm, học vị: Kỹ sư

Môn học phụ trách thí nghiệm: Điện tử tương tự, Kỹ thuật mạch điện tử, Truyền hình.

Hướng nghiên cứu:

Điện thoại: 0984.589.942

Email:

 

NGHIÊN CỨU SINH 

Ths.  Phan Trọng Đức

Chức vụ: NCS

Học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sỹ

Môn học giảng dạy:

Hướng nghiên cứu: Thiết kế anten siêu nhỏ

Điện thoại:

Email:


Ths.  Trọng Trung

Chức vụ: NCS

Học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sỹ

Môn học giảng dạy:

Hướng nghiên cứu: Thiết kế anten cho MIMO

Email:


Ths.  Quốc Anh

Chức vụ: NCS

Học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sỹ

Môn học giảng dạy:

Hướng nghiên cứu: Thiết kế anten cho di động

Email:


 PHÒNG THÍ NGHIỆM

I. Phòng thí nghiệm Kỹ thuật mạch điện tử và truyền hình

 

PTN  PTN 

 

Các bài thí nghiệm chính:

1. Mạch khuếch đại mắc E chung

2. Mạch khuếch đại mắc B chung

3. Mạch khuếch đại mắc C chung

4. Mạch khuếch đại thuật toán đảo.

5. Mạch khuếch đại thuật toán thuận

6. Các mạch tạo dao động và tổ hợp tần số

7. Bộ điều chế biên độ

8. Bộ điều chế tần số

9. Bộ cộng công suất

II. Phòng thí nghiệm Anten - Truyền sóng và Kỹ thuật Siêu cao tần

 

PTN  PTN 

 

Các bài thí nghiệm chính:

Phần Kỹ thuật Siêu cao tần:

1. Nghiên cứu các tính chất của trường điện từ cơ bản trong ống dẫn sóng chữ nhật;

2. Đo hệ số phẩm chất của hộp cộng hưởng chữ nhật;

3. Đo tham số của các tuyến ống dẫn sóng chữ nhật;

4. Các phép đo công suất siêu cao tần sử dụng phương pháp cầu phương.

Phần Anten - Truyền sóng:

1. Đo các tham số của anten chấn tử nửa sóng;

2. Đo các tham số của anten chấn tử vòng;

3. Đo các tham số của anten chấn tử λ/4 đặt trên mặt phản xạ;

4. Đo các tham số của anten chấn tử λ/4 Drooping;

5. Đo các tham số của anten khung lớn;

6. Đo các tham số của anten Yagi;

7. Đo các tham số của anten xoắn;

8. Đo các tham số của anten loa;

9. Đo các tham số của anten mạch dải và hệ anten mạch dải.