BM Đo lường - LTM

Đăng bởi: Admin Chuyên mục: Các đơn vị

BỘ MÔN LÝ THUYẾT MẠCH - ĐO LƯỜNG

 

Giới thiệu Bộ môn  |  Cán bộ-Giáo viên   |   Phòng thí nghiệm 

 

 

Văn phòng:  Phòng 405B - Nhà H3

Điện thoại: 069-515389

 

GIỚI THIỆU

Bộ môn Đo lường - Lý thuyết Mạch là bộ môn cơ sở ngành, có nhiệm vụ tham gia đào tạo các nội dung có liên quan đến các lĩnh vực đo lường và xử lý tín hiệu. Các loại hình tham gia đào tạo của bộ môn bao gồm:

 - Đào tạo cao đẳng, đại học và cao học các chuyên ngành liên quan tới điện - điện tử - viễn thông, phục vụ quân sự và kinh tế quốc dân.

 - Đào tạo nghiên cứu sinh tiến sĩ các chuyên ngành liên quan tới điện tử - viễn thông, trong đó có lĩnh vực đo lường điện tử và xử lý tín hiệu.

 - Đào tạo chuyển loại kỹ sư đo lường.

 

Các môn học học phụ trách:

Các môn học mà bộ môn đảm nhiệm được phân chia thành hai nhóm chính, bao gồm:

Nhóm các môn học Đo lường: Đo lường điện; Đo lường vô tuyến điện, Tự động hóa đo lường; Đo lường điện tử; Lý thuyết đo lường; Chuyên đề đo lường; Kỹ thuật cảm biến và đo lường (cho NCS); Kỹ thuật xử lý tín hiệu đo lường (cho CH); Các hệ thống đo lường máy tính (cho CH); Đo lường chuyên sâu (cho NCS).

Nhóm các môn học Xử lý tín hiệu: Lý thuyết mạch; Kỹ thuật điện tử, Xử lý tín hiệu số; Kỹ thuật lập trình DSP; Xử lý tín hiệu audio và video (CH); Lý thuyết xử lý tín hiệu vô tuyến điện (CH); Xử lý tín hiệu số nâng cao (CH); Tín hiệu số và lọc số (CH); Kỹ thuật xử lý ảnh (CH); Kỹ thuật xử lý tín hiệu video (CH).

Các hướng nghiên cứu chủ yếu:

Về nghiên cứu khoa học công nghệ, Bộ môn LTM-ĐL thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu trên hai hướng nghiên cứu chính là đo lường và xử lý tín hiệu, đồng thời tham gia cùng các bộ phận khác trong khoa VTĐT về lĩnh vực điện tử - viễn thông nói chung. Hướng nghiên cứu chuyên sâu của bộ môn tập trung vào các hệ thống đo lường đa kênh, xử lý các tín hiệu ảnh, audio và video.

 

GIÁO VIÊN

Mai Quoc Khanh

TS Mai Quốc Khánh
Chức vụ: Chủ nhiệm Bộ môn
Học hàm, học vị: Giảng viên chính, tiến sỹ
Môn học giảng dạy: Đo lường điện, Đo lường vô tuyến điện, Đo lường điện tử, Xử lý tín hiệu đo lường, Kỹ thuật đo lường máy tính, Kỹ thuật cảm biến và đo lường, Mạng thông tin số liệu, An ninh mạng viễn thông
Hướng nghiên cứu: Đo lường nhiều kênh, An ninh mạng thông tin 

TS Phan Trọng Hanh
Chức vụ: Phó chủ nhiệm Bộ môn
Học hàm, học vị: Giảng viên chính, tiến sỹ
Môn học giảng dạy: Xử lý tín hiệu số, Lý thuyết mạch, Kỹ thuật điện tử
Hướng nghiên cứu: Xử lý tín hiệu audio và video, xử lý tín hiệu mù

Vu Van Son

TS Vũ Văn Sơn

Chức vụ: Phó chủ nhiệm Bộ môn, Trưởng Phòng thí nghiệm Bộ môn.

Học hàm, học vị: Giảng viên, Tiến sỹ
Môn học giảng dạy: Xử lý tín hiệu số, Xử lý tối ưu tín hiệu, Lý thuyết mạch, Kỹ thuật truyền dẫn số.
Hướng nghiên cứu: Kênh vô tuyến di động và mô phỏng, Xử lý tín hiệu audio và video, Xử lý tối ưu tín hiệu.


Nguyen Lam Dong

TS Nguyễn Lâm Đông
Chức vụ: Giáo viên
Học hàm, học vị: Giảng viên chính, tiến sỹ
Môn học giảng dạy: Xử lý tín hiệu số, Lý thuyết mạch, Đo lường điện
Hướng nghiên cứu: Xử lý tín hiệu

ThS Hoàng Văn Sơn
Chức vụ: Giáo viên
Học hàm, học vị: Giảng viên chính, thạc sỹ
Môn học giảng dạy: Lý thuyết mạch, Kỹ thuật điện tử
Hướng nghiên cứu: Kỹ thuật điện tử, Lý thuyết mạch tín hiệu
Email: 

ThS Nguyễn Quốc Bình
Chức vụ: Giáo viên
Học hàm, học vị: giảng viên, thạc sỹ
Môn học giảng dạy: Lý thuyết mạch, Kỹ thuật điện tử, Đo lường điện
Hướng nghiên cứu: Kỹ thuật điện tử
Email: 

Luong Thi Ngoc Tu

ThS Lương Thị Ngọc Tú
Chức vụ: Giáo viên
Học hàm, học vị: Trợ giảng, thạc sỹ
Môn học giảng dạy: Lý thuyết mạch, Đo lường điện, Kỹ thuật điện tử
Hướng nghiên cứu: Xử lý tín hiệu
Email: 

 

ThS. Nguyễn Công Đại
Chức vụ: Giáo viên
Học hàm, học vị: trợ giảng, thạc sỹ
Môn học giảng dạy: Đo lường điện, Kỹ thuật điện tử
Hướng nghiên cứu: Xử lý tín hiệu, thiết kế các hệ thống điện tử đo lường - điều khiển
Email: 

KS. Nguyễn Thị Huyền
Chức vụ: Giáo viên
Học hàm, học vị: Trợ giảng, kỹ sư
|Môn học giảng dạy: Xử lý tín hiệu số, Đo lường điện, Kỹ thuật điện tử
Hướng nghiên cứu: Xử lý tín hiệu
Email: 

Ta Van Khoe
KS. Tạ Văn Khỏe
Chức vụ: Giáo viên
Học hàm, học vị: Trợ giảng, kỹ sư
Môn học giảng dạy: Kỹ thuật điện tử
Hướng nghiên cứu: Xử lý tín hiệu
Email: 

KS. Đới Thị Lan 
Chức vụ: Giáo viên
Học hàm, học vị: Trợ giảng, kỹ sư
Môn học giảng dạy:
Hướng nghiên cứu: Xử lý tín hiệu mù


Nguyen Hung An

ThS Nguyễn Hùng An
Chức vụ: Giáo viên (đang làm NCS tại Australia)
Học hàm, học vị: Giảng viên, thạc sỹ
Môn học giảng dạy: Đo lường điện, Kỹ thuật điện tử
Hướng nghiên cứu: Xử lý tín hiệu
Email: 

Pham Minh Nghia

ThS Phạm Minh Nghĩa
Chức vụ: Giáo viên (đang làm NCS tại Trung Quốc)
Học hàm, học vị: Giảng viên, thạc sỹ
Môn học giảng dạy: Lý thuyết mạch, Kỹ thuật điện tử
Hướng nghiên cứu: Xử lý tín hiệu
Email: 

Do Thanh Quan

ThS Đỗ Thành Quân
Chức vụ: Giáo viên (đang làm NCS tại Nhật Bản)
Học hàm, học vị: trợ giảng, kỹ sư
Môn học giảng dạy: Xử lý tín hiệu số, Đo lường điện, Kỹ thuật điện tử
Hướng nghiên cứu: Xử lý tín hiệu
Email: 

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT

KS. Nguyễn Thị Kim Anh
Chức vụ: Nhân viên kỹ thuật
Học hàm, học vị: kỹ sư
Môn học giảng dạy thí nghiệm: TN-TH Đo lường điện, TN-TH Lý thuyết mạch, TN-TH Kỹ thuật điện tử


KS. Trần Ngọc Hiếu
Chức vụ: Nhân viên kỹ thuật
Học hàm, học vị: kỹ sư
Môn học giảng dạy thí nghiệm: TN-TH Đo lường điện, TN-TH Lý thuyết mạch, TN-TH Kỹ thuật điện tử
Email: 

KS. Lê Văn Đông
Chức vụ: Nhân viên kỹ thuật
Học hàm, học vị: kỹ sư
Môn học giảng dạy thí nghiệm: TN-TH Đo lường điện, TN-TH Lý thuyết mạch, TN-TH Kỹ thuật điện tử


KS. Dương Thị Hồng Vân
Chức vụ: Nhân viên kỹ thuật
Học hàm, học vị: kỹ sư
Môn học giảng dạy thí nghiệm: TN-TH Đo lường điện, TN-TH Lý thuyết mạch, TN-TH Kỹ thuật điện tử