BM Ra-đa

Đăng bởi: Admin Chuyên mục: Các đơn vị

BỘ MÔN RA-ĐA

 

Giới thiệu Bộ môn  |  Cán bộ-Giáo viên  |   Phòng thí nghiệm

 

Văn phòng: Phòng 102, nhà H3
36 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô,
                     Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 069.515.390

 

GIỚI THIỆU BỘ MÔN

 

Bộ môn Ra đa được thành lập ngày 23/10/1967, là một trong những bộ môn chuyên ngành ra đời sớm nhất của Khoa Vô tuyến điện tử, Học viện Kỹ thuật quân sự. Bộ môn có 18 giáo viên và nhân viên kỹ thuật, trong đó có 01 Phó giáo sư; 03 tiến sỹ, 03 NCS trong nước; 05 thạc sỹ; 07 kỹ sư và 04 giáo viên hướng dẫn thực hành. Với đội ngũ cán bộ, giáo viên và nhân viên kỹ thuật có trình độ chuyên môn cao và nghiệp vụ lâu năm bộ môn đảm nhiệm các nhiệm vụ sau:

             - Nhiệm vụ đào tạo: Bộ môn đào tạo các cán bộ kỹ thuật chuyên môn cao trình độ tiến sĩ, thạc sĩ, kỹ sư chuyên ngành Kỹ thuật ra đa dẫn đường, định vị vô tuyến cho Quân đội và Hàng không dân dụng. Đào tạo các lớp tập huấn, bổ túc đại học và sau đại học về các lĩnh vực ra đa dẫn đường và định vị vô tuyến.

- Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học: Bộ môn Ra đa đã và đang nghiên cứu về các lĩnh vực thuộc ngành VTĐT, đặc biệt thuộc chuyên ngành Kỹ thuật ra đa dẫn đường. Bộ môn đã có rất nhiều sản phẩm nghiên cứu khoa học có hàm lượng khoa học cao được ứng dụng cho Quân đội. Bộ môn đã chủ trì nhiều đề tài cấp Nhà nước và cấp Bộ.

 

Các hướng nghiên cứu chính của Bộ môn Ra đa

            - Ra đa nhiều vị trí, Ra đa thụ động, MIMO ra đa

           - Hệ thống nhận biết chủ quyền Quốc gia

           - Xử lý tín hiệu, nhận dạng mục tiêu ra đa, xử lý ảnh, thiết bị đầu cuối

           - Thủy âm, các hệ thống vũ khí dưới nước.

 

 

CÁN BỘ-GIÁO VIÊN

 

Nguyen Manh Cuong

TS Nguyễn Mạnh Cường
Chức vụ: Chủ nhiệm BM
Học hàm, học vị: GVC- Tiến sỹ
Môn học giảng dạy: Các môn học thuộc chuyên ngành Kỹ thuật Ra đa- dẫn đường

Hướng nghiên cứu:

           - Ra đa nhiều vị trí, Ra đa thụ động, MIMO ra đa

           - Hệ thống nhận biết chủ quyền Quốc gia

           - Xử lý tín hiệu, nhận dạng mục tiêu ra đa, xử lý ảnh, thiết bị đầu cuối

           - Thủy âm, các hệ thống vũ khí dưới nước..

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


 

Trinh Dang Khanh

PGS. TS Trịnh Đăng Khánh

Chức vụ: Phó chủ nhiệm Bộ môn
Học hàm, học vị: PGS, Tiến sỹ
Môn học giảng dạy: Các môn học thuộc chuyên ngành Kỹ thuật Ra đa- dẫn đường

Hướng nghiên cứu:

           - Hệ thống nhận biết chủ quyền Quốc gia

           - Xử lý tín hiệu, nhận dạng mục tiêu ra đa, xử lý ảnh, thiết bị đầu cuối

           - Thủy âm, các hệ thống vũ khí dưới nước..

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


 

Ta Van Ngoc

Ths Tạ Văn Ngọc

Chức vụ: Phó Chủ nhiệm Bộ môn
Học hàm, học vị: GVC, Thạc sỹ
Môn học giảng dạy: Các môn học thuộc chuyên ngành Kỹ thuật Ra đa- dẫn đường

Hướng nghiên cứu:

           - Hệ thống nhận biết chủ quyền Quốc gia

           - Xử lý tín hiệu, nhận dạng mục tiêu ra đa, xử lý ảnh, thiết bị đầu cuối

           - Thủy âm, các hệ thống vũ khí dưới nước..

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


 

Ngo Van Huan

TS Ngô Văn Huấn

Chức vụ: Giáo viên

Học hàm, học vị: GVC,Tiến sỹ

Môn học giảng dạy: Các môn học thuộc chuyên ngành Kỹ thuật Ra đa- dẫn đường

Hướng nghiên cứu:

           - Hệ thống nhận biết chủ quyền Quốc gia

           - Xử lý tín hiệu, nhận dạng mục tiêu ra đa, xử lý ảnh, thiết bị đầu cuối

           - Thủy âm, các hệ thống vũ khí dưới nước..

Email:

 


 

Nguyen Thanh Hung

TS Nguyễn Thanh Hưng

Chức vụ: Giáo viên

Học hàm, học vị: GVC,Tiến sỹ

Môn học giảng dạy: Các môn học thuộc chuyên ngành Kỹ thuật Ra đa- dẫn đường

Hướng nghiên cứu:

           - Hệ thống nhận biết chủ quyền Quốc gia

           - Xử lý tín hiệu, nhận dạng mục tiêu ra đa, xử lý ảnh, thiết bị đầu cuối

           - Thủy âm, các hệ thống vũ khí dưới nước..

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


 

Cao Dac Teo

Ths Cao Đắc Tẻo

Chức vụ: Giáo viên

Học hàm, học vị: GVC,Thạc sỹ

Môn học giảng dạy: Các môn học thuộc chuyên ngành Kỹ thuật Ra đa- dẫn đường

Hướng nghiên cứu:

           - Hệ thống nhận biết chủ quyền Quốc gia

           - Xử lý tín hiệu, nhận dạng mục tiêu ra đa, xử lý ảnh, thiết bị đầu cuối

           - Thủy âm, các hệ thống vũ khí dưới nước..

Email:

 


 

Vu Dang Chien

Ths Vũ Đăng Chiến

Chức vụ: Giáo viên

Học hàm, học vị: GV,Thạc sỹ

Môn học giảng dạy: Các môn học thuộc chuyên ngành Kỹ thuật Ra đa- dẫn đường

Hướng nghiên cứu:

           - Hệ thống nhận biết chủ quyền Quốc gia

           - Xử lý tín hiệu, nhận dạng mục tiêu ra đa, xử lý ảnh, thiết bị đầu cuối

           - Thủy âm, các hệ thống vũ khí dưới nước..

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


 

Nguyen Tien Hai

Ths Nguyễn Tiền Hải

Chức vụ: Giáo viên

Học hàm, học vị: GV,Thạc sỹ

Môn học giảng dạy: Các môn học thuộc chuyên ngành Kỹ thuật Ra đa- dẫn đường

Hướng nghiên cứu:

           - Hệ thống nhận biết chủ quyền Quốc gia

           - Xử lý tín hiệu, nhận dạng mục tiêu ra đa, xử lý ảnh, thiết bị đầu cuối

           - Thủy âm, các hệ thống vũ khí dưới nước..

Email:

 


 

Nguyen Ngoc Dong

Ths Nguyễn Ngọc Đông

Chức vụ: Giáo viên

Học hàm, học vị: GV, Thạc sỹ

Môn học giảng dạy: Các môn học thuộc chuyên ngành Kỹ thuật Ra đa- dẫn đường

Hướng nghiên cứu:

           - Hệ thống nhận biết chủ quyền Quốc gia

           - Xử lý tín hiệu, nhận dạng mục tiêu ra đa, xử lý ảnh, thiết bị đầu cuối

           - Thủy âm, các hệ thống vũ khí dưới nước..

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


 

Nguyen Dinh Tinh

Ths Nguyễn Đình Tĩnh

Chức vụ: Giáo viên

Học hàm, học vị: GV, Thạc sỹ

Môn học giảng dạy: Các môn học thuộc chuyên ngành Kỹ thuật Ra đa- dẫn đường

Hướng nghiên cứu:

           - Hệ thống nhận biết chủ quyền Quốc gia

           - Xử lý tín hiệu, nhận dạng mục tiêu ra đa, xử lý ảnh, thiết bị đầu cuối

           - Thủy âm, các hệ thống vũ khí dưới nước..

Email:

 


 

Vu Van Dang

KS Vũ Văn Đáng

Chức vụ: Giáo viên

Học hàm, học vị: Trợ giảng

Môn học giảng dạy: Các môn học thuộc chuyên ngành Kỹ thuật Ra đa- dẫn đường

Hướng nghiên cứu:

           - Hệ thống nhận biết chủ quyền Quốc gia

           - Xử lý tín hiệu, nhận dạng mục tiêu ra đa, xử lý ảnh, thiết bị đầu cuối

           - Thủy âm, các hệ thống vũ khí dưới nước..

Email:

 


 

Pham Van Hung

KS Phạm Văn Hùng

Chức vụ: Giáo viên

Học hàm, học vị: Trợ giảng

Môn học giảng dạy: Các môn học thuộc chuyên ngành Kỹ thuật Ra đa- dẫn đường

Hướng nghiên cứu:

           - Hệ thống nhận biết chủ quyền Quốc gia

           - Xử lý tín hiệu, nhận dạng mục tiêu ra đa, xử lý ảnh, thiết bị đầu cuối

           - Thủy âm, các hệ thống vũ khí dưới nước..

Email:

 


 

Nguyen Thanh Son

KS Nguyễn Thanh Sơn

Chức vụ: Giáo viên

Học hàm, học vị: Trợ giảng

Môn học giảng dạy: Các môn học thuộc chuyên ngành Kỹ thuật Ra đa- dẫn đường

Hướng nghiên cứu:

           - Hệ thống nhận biết chủ quyền Quốc gia

           - Xử lý tín hiệu, nhận dạng mục tiêu ra đa, xử lý ảnh, thiết bị đầu cuối

           - Thủy âm, các hệ thống vũ khí dưới nước..

Email:

 


 

Pham Van Toan

KS Phạm Văn Toàn

Chức vụ: Giáo viên

Học hàm, học vị: Trợ giảng

Môn học giảng dạy: Các môn học thuộc chuyên ngành Kỹ thuật Ra đa- dẫn đường

Hướng nghiên cứu:

           - Hệ thống nhận biết chủ quyền Quốc gia

          - Xử lý tín hiệu, nhận dạng mục tiêu ra đa, xử lý ảnh, thiết bị đầu cuối

           - Thủy âm, các hệ thống vũ khí dưới nước..

Email:

 


 

Nguyen Quang Trung

KS Nguyễn Quang Trung

Chức vụ: NVKT

Học hàm, học vị: Kỹ sư

Môn học giảng dạy: Hướng dẫn thí nghiệm, thực hành, thực tập

Hướng nghiên cứu:

Email:

 


 

Nguyen Dinh Minh

KS Nguyễn Đình Minh

Chức vụ: NVKT

Học hàm, học vị: Kỹ sư

Môn học giảng dạy: Hướng dẫn thí nghiệm, thực hành, thực tập

Hướng nghiên cứu:

Email:

 


 

Tran Huu Thang

KS Trần Hữu Thắng

Chức vụ: NVKT

Học hàm, học vị: Kỹ sư

Môn học giảng dạy: Hướng dẫn thí nghiệm, thực hành, thực tập

Hướng nghiên cứu:

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


 

Dinh Thi Thuy

KS Đinh Thị Thủy

Chức vụ: NVKT

Học hàm, học vị: Kỹ sư

Môn học giảng dạy: Hướng dẫn thí nghiệm, thực hành, thực tập

Hướng nghiên cứu:

Emai


           

Cổng thông tin đào tạo

banner-daotao2