BM Tác chiến điện tử

Đăng bởi: Admin Chuyên mục: Các đơn vị

 

BỘ MÔN TÁC CHIẾN ĐIỆN TỬ 

 

Giới thiệu Bộ môn  |  Cán bộ-Giáo viên  |   Phòng thí nghiệm

 

Văn phòng: Tầng 1 Nhà S6

 

Điện thoại: 069-515533

 

GIỚI THIỆU BỘ MÔN

 

 

Bộ môn TCĐT được thành lập ngày 01/04/2001, là một trong những bộ môn chuyên ngành của Khoa Vô tuyến điện tử . Bộ môn gồm 1 Phó giáo sư,  5 tiến sỹ, 2 NCS tại Úc và Pháp, 1 NCS trong nước; 2 thạc sỹ; 2 kỹ sư và 2 giáo viên hướng dẫn thực hành. Với đội ngũ cán bộ, giáo viên và nhân viên kỹ thuật có trình độ chuyên môn cao và nghiệp vụ lâu năm bộ môn đảm nhiệm các nhiệm vụ sau:

             - Nhiệm vụ đào tạo: Bộ môn TCĐT có nhiệm vụ đào tạo các nội dung kỹ thuật ngành Điện- điện tử và chuyên ngành xử lý nhiễu và dung hòa trường điện từ có trình độ đại học. Ngoài ra còn tham gia đào tạo các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ ngắn hạn cho các đơn vị quân đội.

-  Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học: Bộ môn TCĐT đã và đang nghiên cứu về các lĩnh vực thuộc ngành VTĐT, đặc biệt các vấn đề xử lý nhiễu và dung hòa trường điện từ.

 

Các môn học do Bộ môn đảm nhiệm

 
              - Kỹ thuật viễn thám

- An toàn mạng thông tin;

- Thiết bị xử lý nhiễu;
              - Kỹ thuật dung hòa trường điện từ

 

CÁN BỘ - GIÁO VIÊN

 

Phan Nhat Giang

TS. Phan Nhật Giang

Chức vụ: Chủ nhiệm BM

Học hàm, học vị: Tiến sĩ, giảng viên chính

Môn học giảng dạy: Các hệ thống thông tin vô tuyến 1, Thông tin quang

Hướng nghiên cứu: Thiết kế   thiết bị thông tin vô tuyến

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nguyen Huy Hoang

PGS. TS Nguyễn Huy Hoàng

Chức vụ: P.Chủ nhiệm BM

Học hàm, học vị: PGS, Tiến sỹ

Môn học giảng dạy: Cơ sở TCĐT; Kỹ thuật viễn thám

Hướng nghiên cứu: Ứng dụng các công nghệ mới trong tích hợp và xử lý tín hiệu vô tuyến; Đo lường và xử lý tín hiệu thủy âm; Ứng dụng mạng Noron nhận dạng tín hiệu vô tuyến; Kỹ thật đo EMC

Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nguyen Van Hai

TS Nguyễn Văn Hải

Chức vụ: PCN Bộ môn

Học hàm, học vị: Tiến sĩ, GVC

Môn học giảng dạy: Cơ sở xử lý nhiễu; Thiết bị xử lý nhiễu; An toàn mạng thông tin

Hướng nghiên cứu: Các giải pháp phát hiện và và chống nhiễu các mạng và hệ thống vô tuyến; Ngụy trang vô tuyến; An toàn thông tin

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nguyen Tien Tai

TS Nguyễn Tiến Tài

Chức vụ: Giáo viên

Học hàm, học vị: Tiến sỹ

Môn học giảng dạy: Cơ sở xây dựng hệ thống vô tuyến;  Dung hòa trường điện từ; Kỹ thuật thủy âm

Hướng nghiên cứu: Hệ thống vô tuyến;  Kỹ thuật thủy âm

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pham Khac Hoan

PGS. TS Phạm Khắc Hoan

Chức vụ: Giáo viên

Học hàm, học vị: Phó giáo sư, Tiến sĩ, GVC

Môn học giảng dạy: Lý thuyết thông tin và mã hóa; Nguyên lý truyền tin; Cơ sở xử lý nhiễu điện tử; Thiết bị xử lý nhiễu; An toàn mạng thông tin

Hướng nghiên cứu: Lý thuyết thông tin; Xử lý tín hiệu;  Mã hóa chống nhiễu; Các biện pháp trinh sát, gây nhiễu và chống nhiễu các mạng và hệ thống thông tin: An toàn thông tin

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Bui Duc Chinh

Ths Bùi Đức Chinh

Chức vụ: Giáo viên

Học hàm, học vị: Thạc sỹ

Môn học giảng dạy: Cơ sở xử lý nhiễu; An toàn mạng thông tin

Hướng nghiên cứu: Xử lý tín hiệu: An toàn mạng

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pham Trong Hung

Ths Phạm Trọng Hùng

Chức vụ:

Học hàm, học vị: Thạc sỹ

Môn học giảng dạy: Dung hòa điện từ trường; Cơ sở xử lý nhiễu

Hướng nghiên cứu: Xử lý tín hiệu; Ra đa phân cực

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nguyen Tien Thai

KS Nguyễn Tiến Thái

Chức vụ: Giáo viên

Học hàm, học vị: Trợ giảng

Môn học giảng dạy: Cơ sở xử lý nhiễu

Hướng nghiên cứu:  Xử lý tín hiệu vô tuyến

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Tran Thai Ha

KS Trần Thái Hà

Chức vụ: Giáo viên

Học hàm, học vị: Trợ giảng

Môn học giảng dạy: Thiết bị xử lý nhiễu

Hướng nghiên cứu: Xử lý tín hiệu vô tuyến

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT

Nguyen Toan Nang

KS Nguyễn Toàn Năng

Chức vụ: NVKT

Học hàm, học vị: Kỹ sư

Môn học giảng dạy: Hướng dẫn thí nghiệm,  thực hành, thực tập

Hướng nghiên cứu:

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nguyen Thuy Mai

Cử nhân Nguyễn Thúy Mai

Chức vụ: NVKT

Học hàm, học vị: Cử nhân

Môn học giảng dạy: Hướng dẫn thí nghiệm,  thực hành, thực tập

Hướng nghiên cứu:

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

PHÒNG THÍ NGHIỆM

PTN 01  PTN 02 
 PTN 03  PTN 04

Các bài thí nghiệm chính:

1. Trinh sát vô tuyến và phân tích tham số tín hiệu

2. Bài thí nghiệm khảo sát các dạng nhiễu cố ý thông dụng

3. Khảo sát đánh giá hiệu quả gây nhiễu GSM - DC S - 3G

4. Khảo sát nhiễu tối ưu khi chế áp các đường thông tin vô tuyến sóng ngắn

5. Khảo sát ảnh hưởng của nhiễu lẫn nhau khi đặt dây dẫn trong điện trường

6. Khảo sát hiệu quả của việc bọc kim khi đặt dây dẫn trong điện trường.

 

Cổng thông tin đào tạo

banner-daotao2