BM Thông tin

Đăng bởi: Admin Chuyên mục: Các đơn vị

BỘ MÔN THÔNG TIN

 

Giới thiệu Bộ môn  |  Cán bộ-Giáo viên  |   Phòng thí nghiệm

 

 

Văn phòng: Phòng 3303 Nhà H3

Điện thoại: 069-515392

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

GIỚI THIỆU BỘ MÔN

 

BMTT

 

 

Bộ môn Thông tin được hình thành từ hai Bộ môn Vô tuyến và Hữu tuyến ngay từ những ngày đầu thành lập và cho đến nay luôn là một Bộ môn chủ chốt không những của Khoa mà còn là Bộ môn chủ chốt trong nhà trường. Bộ môn đã có những đóng góp rất lớn trong công tác đào tạo, trong nghiên cứu khoa học và trong nhiều lĩnh vực khác.

Trong công tác đào tạo, Bộ môn đã góp công sức nhỏ bé của mình đào tạo cho Đất nước hàng ngàn kỹ sư, Thạc sĩ, Tiến sĩ góp phần vào trong công tác xây dựng đất nước trong lĩnh vực Điện tử viễn thông thể hiện qua các nhiệm vụ chủ yếu sau:

                - Nhiệm vụ đào tạo: Bộ môn Thông tin có nhiệm vụ đào tạo các nội dung kỹ thuật chuyên ngành điện tử – viễn thông và thông tin quân sự cho các đối tượng từ NCS tiến sỹ, cao học, đại học, cao đẳng, chuyển cấp VB2 đến các đối tượng bổ túc kiến thức.

               - Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học: Các lĩnh vực nghiên cứu do Bộ môn thông tin thực hiện bao gồm nghiên cứu chế tạo và nghiên cứu cơ bản. Trong thời gian vừa qua Bộ môn đã thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu từ cấp Bộ đến cấp cơ sở liên quan đến việc nghiên cứu chế tạo, cải tiên trang thiết bị phục vụ cho các ứng dụng quân sự và dân sự.

 

Xuất phát từ những nhiệm vụ trên, hướng đào tạo và nghiên cứu của Bộ môn tập trung vào các lĩnh vực sau

           - Nguyên lý thông tin 

           - Kỹ thuật truyền dẫn

           - Thông tin vô tuyến (di động, vệ tinh, vi ba)

           - Mạng truyền thông

           - Bảo mật thông tin

           - Thiết kế chế tạo các thiết bị thông tin

           - Thiết kế chế tạo các thiết bị điện tử

 

Các môn học học phụ trách:

 

ĐẠI HỌC

CAO HỌC

 1. Các hệ thống thông tin vô tuyến 1
 2. Các hệ thống thông tin vô tuyến 2
 3. Kỹ thuật chuyển mạch
 4. Kỹ thuật truyền dẫn số 1
 5. Kỹ thuật truyền dẫn số 2
 6. Kỹ thuật truyền số liệu
 7. Mạng viễn thông
 8. Nguyên lý truyền tin
 9. Thiết bị đầu cuối viễn thông
 10. Thông tin quang
 11. Thông tin vệ tinh
 
 1. Các hệ thống di động tiên tiến
 2. Các hệ thống vô tuyến số
 3. Kỹ thuật lưu lượng
 4. Kỹ thuật truyền dẫn số nâng cao
 5. Lý thuyết thông tin
 6. Lý thuyết thông tin và mã hóa
 7. Mạng VSAT

Các hướng nghiên cứu chủ yếu:

 

            - Nghiên cứu mạng viễn thông;

            - Mã hóa kênh;

            - Xử lý tín hiệu;

            - Nghiên cứu, thiết kế hệ thống viễn thông.

 

 

CÁN BỘ-GIÁO VIÊN

 

 

   GIÁO VIÊN BIÊN CHẾ CHÍNH THỨC

 

   Le Hai Nam

TS. Lê Hải Nam

Chức vụ: Chủ nhiệm Bộ môn

Học hàm, học vị: Tiến sỹ, Giảng viên chính.

Môn học giảng dạy: Kỹ thuật truyền dẫn số 1, Kỹ thuật truyền dẫn số 2, Kỹ thuật truyền dẫn số nâng cao

Hướng nghiên cứu: Xử lý tín hiệu ứng dụng mạng nơ ron, thiết kế trang bị thông tin

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


   Nguyen Van Giao

TS. Nguyễn Văn Giáo

Chức vụ: Phó chủ nhiệm Bộ môn

Học hàm, học vị: Tiến sỹ, Giảng viên chính

Môn học giảng dạy: Kỹ thuật truyền số liệu, Kỹ thuật lưu lượng, Mạng viễn thông

Hướng nghiên cứu: Truyền dẫn số, Mã kênh, Mạng viễn thông

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


   Pham Xuan Nghia 

TS. Phạm Xuân Nghĩa

Chức vụ: Phó chủ nhiệm Bộ môn

Học hàm, học vị: Tiến sỹ, Giảng viên chính.

Môn học giảng dạy: Nguyên lý truyền tin, Các hệ thống thông tin vô tuyến1, Các hệ thống thông tin vô tuyến số, Lý thuyết thông tin và mã hóa, Thông tin vệ tinh.

Hướng nghiên cứu: Mã   kênh, Hệ thống truyền tin vô tuyến

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


   Nguyen Huu kien

Ths. Nguyễn Hữu Kiên

Chức vụ: Trưởng phòng thí nghiệm

Học hàm, học vị: Thạc sỹ, Giảng viên chính

Môn học giảng dạy: Kỹ thuật chuyển mạch, Thiết bị đầu cuối viễn thông

Hướng nghiên cứu: Thiết kế hệ thống và thiết bị chuyển mạch

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


   Mai Van Quy

Ths. Mai Văn Quý

Chức vụ: Giáo viên

Học hàm, học vị: Thạc sỹ, Giảng viên chính

Môn học giảng dạy: Kỹ thuật chuyển mạch, Thông tin quang

Hướng nghiên cứu: Các hệ thống chuyển mạch, Thiết bị viễn thông.

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


   Nguyen Quoc Binh 

PGS TS. Nguyễn Quốc Bình

Chức vụ: Giáo viên

Học hàm, học vị: PGS – Tiến sĩ

Môn học giảng dạy: Kỹ thuật truyền dẫn số, Lý thuyết thông tin

Hướng nghiên cứu: Kỹ thuật truyền dẫn, Xử lý tín hiệu.

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


   Nguyen Le Van resize

Ths. Nguyễn Lê Vân

Chức vụ: Giáo viên

Học hàm, học vị: Thạc sỹ, trợ giảng

Môn học giảng dạy: Các hệ thống thông tin vô tuyến 2, Thông tin vệ tinh.

Hướng nghiên cứu: 

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


   Nguyen Thu Phuong resize

Ths. Nguyễn Thu Phương

Chức vụ: Giáo viên

Học hàm, học vị: Thạc sỹ, Trợ giảng

Môn học giảng dạy: Thông tin quang, Kỹ thuật truyền dẫn số.

Hướng nghiên cứu: Xử lý tín hiệu.

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


   Le Thanh Huyen resize

ThS. Lê Thị Thanh Huyền

Chức vụ: Giáo viên

Học hàm, học vị: Trợ giảng, Kỹ sư

Môn học giảng dạy: Mạng viễn thông, Kỹ thuật truyền số liệu

Hướng nghiên cứu: Mạng viễn thông

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


   Nguyen Tuan Anh 

KS. Nguyễn Tuấn Anh

Chức vụ: Giáo Viên

Học hàm, học vị: Thạc sĩ, Giảng viên

Môn học giảng dạy: Nguyên lý truyền tin, Thông tin vệ tinh, Kỹ thuật truyền dẫn số.

Hướng nghiên cứu: Mạng truyền thông hợp tác, Thông tin thủy âm.

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


   Nguyen Huu Tho

ThS. Nguyễn Hữu Thọ

Chức vụ: Giáo viên

Học hàm, học vị: trợ giảng, kỹ sư

Môn học giảng dạy: Các hệ thống thông tin vô tuyến , Thông tin vệ tinh.

Hướng nghiên cứu: Thiết kế hệ thống viễn thông.

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


   Mai Cong Trang

Ths. Mai Công Trang

Chức vụ: Giáo viên

Học hàm, học vị: Trợ giảng, Thạc sĩ

Môn học giảng dạy:

Hướng nghiên cứu: Định vị vô tuyến, Hệ thống vô tuyến băng thông rộng

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   

   GIÁO VIÊN KIÊM NHIỆM

 

   Do Quoc Trinh

TS. Đỗ Quốc Trinh

Chức vụ: Chủ nhiệm Khoa

 Học hàm, học vị: Tiến sĩ, Giảng viên chính

 Môn học giảng dạy: Các hệ thống thông tin vô tuyến (1, 2), Các hệ thống di động tiên tiến

 Hướng nghiên cứu: Các hệ thống truyền tin, xử lý tín hiệu

 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


   Tran Xuan Nam

PGS, TS. Trần Xuân Nam

Chức vụ: Phó chủ nhiệm Khoa

Học hàm, học vị: PGS – Tiến sĩ

Môn học giảng dạy: Mạng viễn thông, Kỹ thuật lưu lượng

Hướng nghiên cứu: Mạng viễn thông, Xử lý tín hiệu.

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


  Tran Van Khan

TS. Trần Văn Khẩn

Chức vụ: Phó giám đốc Trung tâm

Học hàm, học vị: Tiến sĩ, giảng viên chính

Môn học giảng dạy: Các hệ thống thông tin vô tuyến 1, Thông tin vệ tinh

Hướng nghiên cứu: Hệ thống và thiết bị thông tin vô tuyến

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


  Phan Nhat Giang

TS. Phan Nhật Giang

Chức vụ: Phó giám đốc Trung tâm

Học hàm, học vị: Tiến sĩ, giảng viên chính

Môn học giảng dạy: Các hệ thống thông tin vô tuyến 1, Thông tin quang

Hướng nghiên cứu: Thiết kế thiết bị thông tin vô tuyến

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

  NHÂN VIÊN KỸ THUẬT

 

   Do Xuan Khuong

KS. Đỗ Xuân Khương

Chức vụ: NVKT

Học hàm, học vị: Kỹ sư

Môn học phụ trách thí nghiệm: Thông tin vô tuyến

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


   Pham Quang Binh

KS. Phạm Quang Bình

Chức vụ: NVKT

Học hàm, học vị: Kỹ sư

Môn học phụ trách thí nghiệm: Thông tin quang, Kỹ thuât truyền dẫn, kỹ thuật truyền số liệu

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


   Pham Trung Thanh

KS. Phạm Trung Thành

Chức vụ: NVKT

Học hàm, học vị: Kỹ sư

Môn học phụ trách thí nghiệm: Thông tin vô tuyến

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


   Nguyen Anh Tuan

KS. Nguyễn Anh Tuấn

Chức vụ: NVKT

Học hàm, học vị: Kỹ sư

Môn học phụ trách thí nghiệm: Mạng viễn thông, thông tin vô tuyến

Email:


   Dinh Ngoc Thin

KS. Đinh Ngọc Thìn

Chức vụ: NVKT

Học hàm, học vị: Kỹ sư

Môn học phụ trách thí nghiệm: Kỹ thuật truyền dẫn số, thông tin quang, thiết bị đầu cuối viễn thông, kỹ thuật chuyển mạch.

Email:


   Nguyen Thuy Huong

KS. Nguyễn Thùy Hương

Chức vụ: NVKT

Học hàm, học vị: Kỹ sư

 Môn học phụ trách thí nghiệm: Kỹ thuật chuyển mạch, Thiết bị đầu cuối viễn thông

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  


   Dang Thi Binh resize

KS. Đặng Thị Thanh Bình

Chức vụ: NVKT

Học hàm, học vị: Trung cấp

Môn học giảng dạy:

Email:

 

NGHIÊN CỨU SINH 

 

   Tran Van Canh 

Ths. Trần Văn Cảnh

Chức vụ: NCS

Học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sỹ

Môn học giảng dạy:

Hướng nghiên cứu: Truyền thông hợp tác MIMO

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


   Vu Duc Hiep

Ths. Vũ Đức Hiệp

Chức vụ: NCS

Học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sỹ

Môn học giảng dạy:

Hướng nghiên cứu: Kỹ thuật truyền dẫn MIMO và Truyền thông hợp tác

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


   Nguyen Tat Nam

Ths. Nguyễn Tất Nam

Chức vụ: NCS

Học hàm, học vị: Thạc sỹ

Môn học giảng dạy:

Hướng nghiên cứu: Méo phi tuyến trong MIMO

Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


   Nguyen Van Duan

Ths. Nguyễn Văn Duẫn

Chức vụ: NCS

Học hàm, học vị: Thạc sỹ

Môn học giảng dạy:

Hướng nghiên cứu: Mã kênh

Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

PHÒNG THÍ NGHIỆM

             1. Phòng thí nghiệm Thông tin công nghệ cao:

Phòng thí nghiệm Thông tin vô tuyến được trang bị các loại tổng đài thế hệ cũ, thế hệ mới, thiết bị ghép kênh quang STM1, hệ thống vi ba số của Sagem và hệ thống thiết bị đo...

 PTN1

     - Cung cấp cho sinh viên khả năng tiếp xúc với các trang thiết bị hoạt động trên mạng,

     - Cho phép sinh viên tìm hiểu về các thành phần, chức năng của các thiết bị và nguyên tắc xây dựng một tổng trạm thông tin

             

2. Phòng thí nghiệm Thông tin số và cáp quang P302

   Phòng thí nghiệm Thông tin số và thông tin quang là một phòng thí nghiệm tích hợp bao gồm mạng máy tính, mạng cáp sợi quang và IP-PBX.

 PTN21

        - Cung cấp cho sinh viên khả năng tiếp xúc với các trang thiết bị cấu thành mạng tích hợp.

        - Cho phép sinh viên tìm hiểu về các thành phần, chức năng của các thiết bị và nguyên tắc xây dựng một mạng thông tin số tích hợp.

 

 3. Phòng thí nghiệm Thông tin vô tuyến P304

Phòng thí nghiệm Thông tin Vô tuyến là một phòng thí nghiệm chuyên ngành về nguyên lý xây dựng và hoạt động của các máy thu phát vô tuyến điện. Nhằm cung cấp cho sinh viên khả năng tiếp xúc với các trang thiết bị vô tuyến điện quân sự và dân dụng.

 

           - Cho phép sinh viên tìm hiểu về các thành phần, chức năng của các thiết bị và nguyên tắc xây dựng các máy thu phát vô tuyến. 

           - Sử dụng thành thạo và có kỹ năng phát hiện và khắc phục sự cố

           - Thiết kế, chế tạo các khối chức năng của máy thu phát vô tuyến

 

 

Một số sản phẩm tiêu biểu của Bộ môn

 

 

 
Thong thoai

Hệ thống thông thoại nội bộ trên tàu biển:

-          Có liên lạc từ trung tâm tới từng vị trí

-          Liên lạc theo nhóm (gồm một số vị trí)

-          Liên lạc theo chế độ hội nghị

-          Có vị trí trung tâm dự phòng


 

Máy thu số SDR

-          Dải tần công tác 2-12 MHz

-          Chế độ làm việc: AM, FM, SSB, PSK, FSK,..

-          Nguồn nuôi: 12 V DC


 

Thiết bị chế áp thông tin di động:

-          Chế áp toàn bộ các dải tần của các hệ thống thông tin di đông mặt đất như: 450 MHz, 900 MHz, 1800 MHz và 2,1 GHz.

-          Cự ly chế áp từ 30 m đến 50 m (trong điều kiện địa hình cho phép).

 

 

 

NĂNG LỰC PHÒNG THÍ NGHIỆM 

 

Giới thiệu chung về tổ chức Bộ môn Thông tin

I. PHÒNG THÍ NGHIỆM THÔNG TIN CÔNG NGHỆ CAO

    1. Giới thiệu chung

       - Đơn vị quản lý: Bộ môn Thông tin - Khoa Vô tuyến điện tử

       - Địa chỉ: P301 - H3 - Học viện KTQS

       - Điện thoại: 069 515392; Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

    Phòng thí nghiệm Thông tin công nghệ cao do BTLTT xây dựng, lắp đặt theo mô hình một tổng trạm thực tế nhằm cung cấp cho học viên khả năng tiếp xúc với các trang thiết bị hoạt động trên mạng và cho phép học viên tìm hiểu về các thành phần, chức năng của các thiết bị và nguyên tắc xây dựng một tổng trạm thông tin.

    2. Các trang thiết bị chính

PTN2

Tổng đài điện tử số STAREX

PTN3

Tổng đài điện tử số quân sự TOCA

 PTN4

Tổng đài dã chiến P194 

PTN5 

Thiết bị Viba số

PTN6

Bộ ghép kênh quang 

PTN7

Các thiết bị quản lý 

    3. Các đối tuợng phục vụ

     - Phục vụ công tác nghiên cứu của các Nghiên cứu sinh, học viên cao học chuyên ngành Điện tử và Thông tin

     - Phục vụ Thực hành và thí nghiệm cho đào tạo kỹ sư quân sự, kỹ sư dân sự chuyên ngành Thông tin và các ngành điện, cơ điện

     - Thực tập tốt nghiệp cho các học viên và sinh viên hệ đại học, và cho cả các cử nhân cao đẳng chuyên ngành điện tử viễn thông

     - Phục vụ cho công tác nghiên cứu và chuẩn bị bài giảng của giáo viên.

    4. Các bài thí nghiệm

     - Bài thực hành về tổ chức các hệ thống thông tin hữu tuyến

     - Bài thí nghiệm về đánh giá các yếu tố tác động đến chất luợng hoạt động của các êệ thống thông tin số

     - Bài thực hành về mô hình tổ chức tổng trạm Thông tin

     - Bài thực hành về phân chia và đấu nối các cáp nhập đài

     - Bài thí nghiệm về đo các dạng tín hiệu của các thiết bị thông tin số

     - Bài thực hành về các tính năng, cấu trúc phần cứng của tổng đài chuyển mạch số SPC

     - Bài thực hành về khai báo và cập nhập các tham số của các thuê bao và quản lý cấu hình tổng đài

     - Bài thực hành về các thiết bị đầu cuối viễn thông

    5. Đánh giá về năng lực phục vụ

    - Do hạn chế về mặt diện tích và số lượng thiết bị nên mỗi ca chỉ có thể phục vụ từ 15~20 học viên

    - Đối với các lớp đông hơn 20 học viên thì phải chia thành các nhóm, học theo ca.

    - Một ngày tối đa 3 ca (1~2 ca sáng, 1 ca chiều), mỗi ca 3 tiết làm công tác kỹ thuật

    - Tổng số ca phục vụ trong tuần tối đa: 3 ca/ngày x 5 ngày - 1 ca = 14 ca

    - Số ca phục vụ cực đại trong học kỳ: 14 x 20 = 280 ca

    - Số giờ kỹ thuật trong học kỳ: 230

 

II. PHÒNG THÍ NGHIỆM THÔNG TIN SỐ VÀ THÔNG TIN QUANG

    1. Giới thiệu chung

    - Đơn vị quản lý: Bộ môn Thông tin - Khoa Vô tuyến điện tử

    - Địa chỉ: P302 - H3 - Học viện KTQS

    - Điện thoại: 069515392; Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

    Phòng thí nghiệm Thông tin số và thông tin quang là một phòng thí nghiệm tích hợp bao gồm mạng máy tính, mạng cáp sợi quang và IP-PBX nhằm cung cấp cho học viên khả năng tiếp xúc với các trang thiết bị cấu thành mạng tích hợp và cho phép học viên tìm hiểu về các thành phần, chức năng của các thiết bị và nguyên tắc xây dựng một mạng thông tin số tích hợp.

    2. Các trang thiết bị chính

PTN23 

 

Tổng đài điện tử số

PTN24

Các bảng mạch Labvol 

    3. Các đối tuợng phục vụ

     - Phục vụ công tác nghiên cứu của các Nghiên cứu sinh, học viên cao học chuyên ngành Điện tử và Thông tin

     - Phục vụ Thực hành và thí nghiệm cho đào tạo kỹ sư quân sự, kỹ sư dân sự chuyên ngành Thông tin và các ngành điện, cơ điện

     - Thực tập tốt nghiệp cho các học viên và sinh viên hệ đại học, và cho cả các cử nhân cao đẳng chuyên ngành điện tử viễn thông

     - Phục vụ cho công tác nghiên cứu và chuẩn bị bài giảng của giáo viên.

    4. Các bài thí nghiệm

     - Bài thực hành về tổ chức các hệ thống thông tin hữu tuyến

     - Bài thí nghiệm về đánh giá các yếu tố tác động đến chất lượng hoạt động của các hệ thống thông tin số

     - Bài thực hành về mô hình tổ chức hệ thống Thông tin số

     - Bài thực hành về Truyền số liệu

     - Bài thí nghiệm về đo các dạng tín hiệu của các thiết bị Thông tin số

     - Bài thực hành về các tính năng, cấu trúc phần cứng của tổng đài chuyển mạch số SPC

     - Bài thực hành, thí nghiệm về hệ thống thông tin vô tuyến, Radio trunking

     - Bài thực hành về hệ thống thông tin quang

     5. Đánh giá về năng lực phục vụ

    - Đây là PTN tổng hợp, diện tích lớn và đa dạng thiết bị nên mỗi ca chỉ có thể phục vụ 2-4 nhóm, mỗi nhóm 5-10 học viên

    - Đối với các lớp đông hơn 20 học viên thì phải chia thành các nhóm, học theo ca.

    - Một ngày tối đa 3 ca (1~2 ca sáng, 1 ca chiều), mỗi ca 3 tiết 

    - Cuối mỗi ngày tíến hành công tác kỹ thuật 30 phút - 1 tiếng

    - Tổng số ca phục vụ trong tuần tối đa: 3 ca/ngày x 5 ngày - 1 ca = 14 ca

    - Số ca phục vụ cực đại trong học kỳ: 14 x 20 = 280 ca

    - Số giờ kỹ thuật trong học kỳ: 230

 

III. PHÒNG THÍ NGHIỆM THÔNG TIN VÔ TUYẾN

    1. Giới thiệu chung

    - Đơn vị quản lý: Bộ môn Thông tin - Khoa Vô tuyến điện tử

    - Địa chỉ: P304 - H3 - Học viện KTQS

    - Điện thoại: 069515392; Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

    Phòng thí nghiệm Thông tin vô tuyến là một phòng thí nghiệm chuyên ngành về nguyên lý xây dựng và hoạt động của các máy thu phát vô tuyến điện, nhằm cung cấp cho học viên khả năng tiếp xúc với các trang thiết bị vô tuyến điện quân sự và dân dụng và cho phép học viên tìm hiểu về các thành phần, chức năng của các thiết bị, nguyên tắc xây dựng các điện đài và sự dụng thành thạo, có kỹ năng phát hiện và khắc phục sự cố; thiết kế, chế tạo các khối chức năng của điện đài.

     2.  Các trang thiết bị chính

Các điện đài quân sự

PTN44

Điện đài XD-D12V 

PTN45

 Điện đài P-173M 

PTN42

 Điện đài PRC2188 

PTN47

Máy thu phát dân dụng IC-751A 

PTN48

Các thiết bị đo 

 

     3. Các đối tượng phục vụ

     - Phục vụ công tác nghiên cứu của các Nghiên cứu sinh, học viên cao học chuyên ngành Điện tử và Thông tin

     - Phục vụ Thực hành và thí nghiệm cho đào tạo kỹ sư quân sự, kỹ sư dân sự chuyên ngành Thông tin và các ngành điện, cơ điện

     - Thực tập tốt nghiệp cho các học viên và sinh viên hệ đại học, và cho cả các cử nhân cao đẳng chuyên ngành điện tử viễn thông

     - Phục vụ cho công tác nghiên cứu và chuẩn bị bài giảng của giáo viên.

  

      4. Các bài thí nghiệm

     - Bài thực hành về cấu trúc của các thiết bị thông tin vô tuyến

     - Bài thí nghiệm về đánh giá các yếu tố tác động đến chất luợng hoạt động của các êệ thống thông tin vô tuyến

     - Bài thực hành về chức năng của các khối trong điện đài

     - Bài thực hành về đo các tham số của máy thu và máy phát

     - Bài thí nghiệm về thiết lập các chế độ công tác của các thiết bị thông tin vô tuyến

     - Bài tập lớn về nguyên lý xây dựng điện đài sóng ngắn và sóng cực ngắn

     - Bài thực hành, thí nghiệm về hệ thống thông tin vô tuyến, Radio trunking

 

     5. Đánh giá về năng lực phục vụ

    - Đây là PTN chuyên dụng, diện tích nhỏ và thiết bị ít nên mỗi ca chỉ có thể phục vụ 1-2 nhóm, mỗi nhóm 5-7 học viên

    - Đối với các lớp đông hơn 10 học viên thì phải chia thành các nhóm, học theo ca.

    - Một ngày tối đa 3 ca (1~2 ca sáng, 1 ca chiều), mỗi ca 3 tiết 

    - Cuối mỗi ngày tíến hành công tác kỹ thuật 30 phút - 1 tiếng

    - Tổng số ca phục vụ trong tuần tối đa: 3 ca/ngày x 5 ngày - 1 ca = 14 ca

    - Số ca phục vụ cực đại trong học kỳ: 14 x 20 = 280 ca

    - Số giờ kỹ thuật trong học kỳ: 230