Xưởng điện tử

Đăng bởi: Admin Chuyên mục: Các đơn vị

Xưởng trưởng
ThS Trần Mạnh Hùng Ngày sinh: 04/3/1975, 515 385
Điện thoại:
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Chịu trách nhiệm trước Chủ nhiệm khoa về mọi mặt công tác, hướng dẫn giảng dạy của xưởng. Quản lý, xây dựng xưởng vững mạnh và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Giới thiệu Xưởng Điện tử 

Ngày thành lập: 04/1989

Chức năng nhiệm vụ: Hướng dẫn học viên thực hành lắp ráp kĩ thuật điện, kĩ thuật điện tử