bài viết

Cao đẳng

Đăng bởi: Chuyên mục:
Chương trình đào tạo cao đẳng I. MỤC TIÊU YÊU CẦU TỔ CHỨC ĐÀO TẠO1. Mục tiêu đào tạoĐào tạo các học viên được tuyển chọn qua kỳ thi tuyển sinh đầu vào đạt chuẩn theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Quốc phòng trở thành các cử nhân trình độ cao đẳng có kiến thức về khoa học, công nghệ và phương pháp luận đủ để: có hiểu biết tổng quan v...Xem tiếp

Liên thông - VB2

Đăng bởi: Chuyên mục:
I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU VÀ TỔ CHỨC ĐÀO TẠO1. Mục tiêu đào tạoĐào tạo các học viên được tuyển chọn qua kỳ thi tuyển sinh đầu vào đạt chuẩn theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Quốc phòng về đào tạo liên thông và văn bằng 2 trở thành các kỹ sư có có trình độ khoa học kỹ thuật; có phẩm chất, nhân cách và năng lực phát triển toàn diện; có đạo đức ...Xem tiếp

Đại học chính quy

Đăng bởi: Chuyên mục:
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KỸ SƯ DÂN SỰ DÀI HẠN (Kèm theo Quyết định số: 1223 /QĐ-HV ngày 20 tháng 5 năm 2011 của Giám đốc Học viện) I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU VÀ TỔ CHỨC ĐÀO TẠO 1. Mục tiêu đào tạo Học viện Kỹ thuật Quân sự đào tạo học sinh trong độ tuổi quy định đã tốt nghiệp trung học phổ thông, được tuyển chọn qua kỳ thi tuyển sinh đại học để trở t...Xem tiếp

Cao học

Đăng bởi: Chuyên mục:
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SỸ NGÀNH: KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ MÃ SỐ: 60 52 02 03   I. MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG TRÌNH:1.1. Về kiến thức:Chương trình đào tạo Thạc sỹ Kỹ thuật Điện tử được thiết kế nhằm bổ sung các khối kiến thức cập nhật và cung cấp thêm cơ sở lý thuyết nâng cao về các lĩnh vực thuộc chuyên ngành kỹ thuật điện tử như kỹ thuật mạch điện tử, kỹ ...Xem tiếp

NCS Tiến sĩ

Đăng bởi: Chuyên mục:
td { border: none !important; } CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NCS CHUYÊN NGÀNH: KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ MÃ SỐ: 62.52.70.01  I. MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG TRÌNH:1.Về kiến thức: NCS  được trang bị các kiến thức nâng cao như “Thống kê vô tuyến”, “Xử lý tín hiệu số,” làm cơ sở cho xây dựng mô hình các hệ thống. Đồng thời, thông qua các môn học tự...Xem tiếp

Cổng thông tin đào tạo

banner-daotao2