Chuẩn đầu ra chương trình Điện tử-Viễn thông

Đăng bởi: Admin Chuyên mục: Uncategorised

CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

CHUYÊN NGÀNH ĐIỆN TỬ-VIỄN THÔNG

(Được Hội đồng Khoa học Khoa thông qua ngày 29/1/2010)
 

 

A. MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Chương trình đào tạo Chuyên ngành Điện tử-Viễn thông đào tạo kỹ sư kỹ thuật chuyên sâu về lĩnh vực điện tử và viễn thông, có năng lực và trình độ chuyên môn vững vàng, có khả năng áp dụng tốt các tiến bộ kỹ thuật và công nghệ liên quan vào nghiên cứu và sản xuất, có đạo đức và sức khỏe tốt, ý thức công dân cao, đáp ứng nhu cầu nhân lực trình độ cao của xã hội phục vụ cho công cuộc hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

I. Mục tiêu chung

Chương trình đào tạo Chuyên ngành Điện tử-Viễn thông trình độ đại học trang bị cho người học các khối kiến thức lý thuyết cơ bản và chuyên sâu, kết hợp với kỹ năng thực hành nghề nghiệp cần thiết để có thể đảm đương tốt vị trí của một kỹ sư chuyên ngành điện tử-viễn thông trong nghiên cứu, sản xuất, khai thác công nghệ và hoạch định chính sách, đáp ứng các yêu cầu phát triển của ngành và xã hội.

II. Mục tiêu cụ thể

1. Phẩm chất: sinh viên sau khi tốt nghiệp ra trường có đạo đức và ý thức công dân tốt, có lập trường tư tưởng vững vàng, có hiểu biết tốt về pháp luật và các đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước.

 

2. Kiến thức: sinh viên được cung cấp đầy đủ các khối kiến thức về giáo dục đại cương, cơ sở ngành và chuyên ngành chuyên sâu, có kỹ năng thực hành nghề nghiệp tốt về lĩnh vực điện tử-viễn thông, đáp ứng yêu cầu hoàn thành nhiệm vụ của một kỹ sư trong lĩnh vực kỹ thuật điện tử và viễn thông.

  a. Khối kiến thức cơ bản: nhằm trang bị cho sinh viên

 • Hiu biết tốt vcác nguyên lý cơ bn ca chnghĩa Mác – Lênin, đường li cách mng ca Đảng Cng sn Vit Nam, Tư tưởng HChí Minh
 • Các kiến thc cơ bn trong lĩnh vc khoa hc xã hi và nhân văn phù hp vi chuyên ngành đào to.
 • Có kiến thc cơ bn vững chắc vtoán hc, vkhoa hc tnhiên, như vật lý, và hóa học, tạo tiền đề cho việc tiếp thu tốt các khối kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành cũng như học tập nâng cao trình độ ở các cấp học cao hơn.
 • Có đạo đức nghề nghiệp, hiu biết được tầm quan trọng và trách nhiệm của của các hành vi nghề nghiệp đối với cộng đồng và xã hội.

  b. Khối kiến thức cơ sở ngành: sinh viên được cung cấp đầy đủ khối kiến thức cơ sở ngành bao gồm lý thuyết mạch, kỹ thuật mạch điện tử, kỹ thuật vi xử lý, cấu trúc máy tính, kỹ thuật truyền số liệu, lý thuyết thông tin, kỹ thuật truyền dẫn, ăng-ten truyền sóng, kỹ thuật điều khiển tự động, làm cơ sở tốt cho việc định hướng nghề nghiệp và tiếp thu các kiến thức chuyên ngành chuyên sâu. Ngoài ra, sinh viên cũng được tiếp thu kiến thức về cơ sở về thuật toán và lập trình, các công cụ lập trình sử dụng các ngôn ngữ Assembler, C và Matlab để giải quyết các bài toán mô phỏng hay thiết kế các chương trình điều khiển hệ thống.

  c. Khối kiến thức chuyên ngành: sinh viên được trang bị một khối kiến thức chuyên ngành đầy đủ bao gồm kỹ thuật audio-video, kỹ thuật truyền số liệu, mạng viễn thông, kỹ thuật chuyển mạch, kỹ thuật thông tin vô tuyến, thông tin vi ba, thông tin quang, thông tin vệ tinh và thông tin di động, giúp cho sinh viên ra trường có thể đảm đương tốt các vị trí công tác về các lĩnh vực liên quan.

3. Kỹ năng: sinh viên được trang bị các kỹ năng chuyên môn và kỹ năng giao tiếp công việc tốt. Với các kiến thức chuyên môn đã được trang bị đầy đủ, sinh viên có kỹ năng phân tích, mô phỏng, tích hợp và thiết kế từ các mạch điện tử rời rạc đến các hệ thống viễn thông phức tạp.

a. Phân tích vấn đề: sinh viên được trang bị tư duy phản biện khoa học làm cơ sở cho việc tiếp cận, phân tích, khoanh vùng vấn đề, thông qua đó xác lập chính xác vấn đề cần giải quyết.

b. Giải quyết vấn đề: thông qua các bài giảng lý thuyết kết hợp với bài tập thực hành mô phỏng và thí nghiệm, sinh viên tốt nghiệp Chuyên ngành Điện tử-Viễn thông có thể giải quyết được các bài toán sau đây:  

 • Giải mã công nghệ dựa trên cơ sở phân tích hoạt động sơ đồ khối và sơ đồ nguyên lý của mạch điện tử,
 • Mô phỏng và đánh giá hoạt động của các mạch điện, hệ thống điều khiển, hệ thống truyền dẫn và mạng kết nối dữ liệu,
 • Thiết kế và tổng hợp các mạch điện tử và điều khiển tự động từ đơn giản đến phức tạp,
 • Thiết kế tuyến truyền dẫn cho các đường truyền dữ liệu khác nhau,
 • Qui hoạch và định cỡ mạng máy tính và mạng viễn thông,
 • Tích hợp các hệ thống mạch điện tử và hệ thống thông tin,
 • Phân tích hỏng hóc và sửa chữa từ mức linh kiện đến mức hệ thống,
 • Lắp đặt, triển khai, quản trị và vận hành khai thác các hệ thống viễn thông,
 • Lập trình các hệ thống điều khiển.

c. Giao tiếp: sinh viên được trang bị các kỹ năng giao tiếp nghề nghiệp cần thiết như kỹ năng đề xuất, trình bày và thuyết trình vấn đề, kỹ năng tổng hợp kết quả và viết báo cáo thông qua quá trình thảo luận, làm đồ án môn học, thực tập và bảo vệ đồ án tốt nghiệp. Thông qua quá trình thực hành tại trường, sinh viên ra trường sẽ có kỹ năng giao tiếp nghề nghiệp tốt, nhanh chóng thích nghi với môi trường làm việc.

d. Làm việc theo nhóm: sinh viên được cung cấp kỹ năng làm việc nhóm thông qua đồ án môn học và bài tập thí nghiệm theo nhóm. Tại các nhóm học tập này sinh viên sẽ thích nghi với việc phân công công việc, phối hợp hoàn thành nhiệm vụ chung đúng hạn, tổng hợp kết quả từng thành viên, lựa chọn người viết báo cáo và lựa chọn người đại diện thuyết trình cho đồ án.

e. Ngoại ngữ: sinh viên được trang bị trình độ tiếng Anh giao tiếp tương đương 450 điểm TOEIC và tiếng Anh chuyên ngành đáp ứng nhu cầu giao tiếp công việc sau khi ra trường, đọc và dịch tài liệu kỹ thuật chuyên ngành.

4. Thái độ: sinh viên được đào tạo để có ý thc trách nhim đối vi công vic và cng đồng, ý thc klut, tác phong công nghip, đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp.

III. Thời gian đảm bảo mục tiêu và chuẩn đầu ra: 5 năm.

B. ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH

Sinh viên hoàn thành chương trình đào tạo chuyên ngành điện tử-viễn thông có thể đảm đương được các vị trí công tác khác nhau trong lĩnh vực liên quan hay tiếp tục học tập để nâng cao trình độ ở các cấp độ cao hơn.

Hoàn thành chương trình đào tạo, sinh viên có:

1. Khả năng sau khi tốt nghiệp

 • Giải mã công nghệ dựa trên cơ sở phân tích hoạt động sơ đồ khối và sơ đồ nguyên lý của mạch điện tử,
 • Mô phỏng và đánh giá hoạt động của các mạch điện, hệ thống điều khiển, hệ thống truyền dẫn và mạng kết nối dữ liệu,
 • Thiết kế và tổng hợp các mạch điện tử và điều khiển tự động từ đơn giản đến phức tạp,
 • Thiết kế tuyến truyền dẫn cho các đường truyền dữ liệu khác nhau,
 • Qui hoạch và định cỡ mạng viễn thông,
 • Tích hợp các hệ thống mạch điện tử và hệ thống thông tin,
 • Phân tích hỏng hóc và sửa chữa từ mức linh kiện đến mức hệ thống,
 • Lắp đặt, triển khai, quản trị và vận hành khai thác các hệ thống viễn thông,
 • Lập trình các hệ thống điều khiển.

2. Khả năng học tập nâng cao trình độ

Sinh viên tốt nghiệp có thể tham gia học tập nâng cao trình độ ở các cấp học cao hơn như thạc sỹ và tiến sĩ.

3. Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp

Sinh viên Chuyên ngành Điện tử - Viễn thông sau khi tốt nghiệp ra trường có thể đảm đương được nhiều vị trí công tác khác nhau tại các doanh nghiệp, nhà máy, viện nghiên cứu hay các cơ sở đào tạo về lĩnh vực liên quan.

Cụ thể sau khi tốt nghiệp các kỹ sư của chuyên ngành có thể :

 • Làm việc tại các công ty cung cấp dịch vụ điện tử-viễn thông, các xí nghiệp sản xuất thiết bị điện tử, kỹ sư phụ trách kỹ thuật điện tử cho các dây chuyền sản xuất tự động tại các nhà máy và khu công nghiệp
 • Làm việc tại các viện nghiên cứu hay các cơ quan quản lý và hoạch định chính sách liên quan đến lĩnh vực điện tử-viễn thông
 • Tham gia giảng dạy về chuyên ngành điện tử-viễn thông tại các trường đại học, cao đẳng hay trung học chuyên nghiệp.


Cổng thông tin đào tạo

banner-daotao2