Liên thông - VB2

Đăng bởi: Admin Chuyên mục: Đào tạo

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU VÀ TỔ CHỨC ĐÀO TẠO
1. Mục tiêu đào tạo
Đào tạo các học viên được tuyển chọn qua kỳ thi tuyển sinh đầu vào đạt chuẩn theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Quốc phòng về đào tạo liên thông và văn bằng 2 trở thành các kỹ sư có có trình độ khoa học kỹ thuật; có phẩm chất, nhân cách và năng lực phát triển toàn diện; có đạo đức nghề nghiệp, sức khỏe và ý thức tổ chức kỷ luật tốt.

2. Yêu cầu đào tạo
2.1. Yêu cầu về phẩm chất
Phẩm chất chính trị: có tinh thần yêu nước sâu sắc, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình, chủ động khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành công việc được giao với chất lượng và hiệu quả cao.
Phẩm chất đạo đức: có lối sống trong sạch, lành mạnh, trung thực, khiêm tốn, giản dị.
Phẩm chất nghề nghiệp: an tâm, yêu nghề, có phương pháp, tác phong làm việc khoa học; có kế hoạch, thận trọng, tỉ mỉ, chuẩn xác, tư duy độc lập, chủ động sáng tạo và nhạy bén xử trí mọi tình huống.

2.2. Yêu cầu về trình độ chuyên môn kỹ thuật
Có phương pháp luận khoa học, có khả năng vận dụng kiến thức đã học vào phục vụ công tác kỹ thuật, công tác nghiên cứu khoa học và công tác giảng dạy.
Nắm chắc kiến thức khoa học tự nhiên, sử dụng thành thạo máy tính, có trình độ ngoại ngữ sử dụng cho công tác chuyên môn.
Nắm vững kiến thức cơ sở ngành một cách cơ bản, hệ thống.
Nắm vững kiến thức chuyên ngành phục vụ cho công tác chuyên môn.

2.3. Yêu cầu về kỹ năng
a) Phân tích vấn đề

Trang bị cho người học phương thức tiếp cận vấn đề, kỹ năng phân tích các yêu cầu, các giới hạn biên của mục tiêu; từ đó người học khái quát hóa được vấn đề, xác định được mục tiêu chính của vấn đề chuyên môn cần phải giải quyết.

b) Giải quyết vấn đề

Trang bị cho người học kỹ năng giải quyết các vấn đề chuyên môn thông qua các bài thí nghiệm, bài tập lớn, đồ án môn học, các đợt thực tập, đồ án tốt nghiệp. Trên cơ sở những kỹ năng đó, người học vận dụng vào giải quyết các vấn đề chuyên môn sau khi tốt nghiệp ra trường.

c) Giao tiếp

Trong quá trình học, rèn cho người học kỹ năng trình bày, bảo vệ và phản biện các vấn đề thông qua các buổi xêmina, bảo vệ tiểu luận, bảo vệ đồ án môn học và đồ án tốt nghiệp.
Thông qua các đợt thực tập, người học được giao tiếp với các cơ quan đơn vị, từ đó có thể tìm hiểu, đề xuất yêu cầu, đề đạt nguyện vọng,…tạo cho người học kỹ năng thuyết phục người nghe để đạt mục đích.

d) Làm việc theo nhóm

Một số chủ đề xêmina, tiểu luận, báo cáo thực tập, báo cáo thí nghiệm, nghiên cứu khoa học, đồ án môn học và đồ án tốt nghiệp yêu cầu người học phải làm việc theo nhóm. Người học sẽ phải chủ động phân công trưởng nhóm, phân công và theo dõi tiến độ thực hiện công việc của các thành viên trong nhóm; phân công người báo cáo với giáo viên hướng dẫn về ý tưởng, giải pháp thực hiện của nhóm trong quá trình thực hiện cũng như khi bảo vệ, báo cáo kết quả công việc.

3. Đối tượng đào tạo
Học viên đã tốt nghiệp hệ cao đẳng chuyên nghiệp, đại học chính quy được qui định theo ngành học tương ứng.

4. Tổ chức đào tạo
- Thời gian đào tạo: 02 năm.
- Việc tổ chức học tập, xét duyệt lên lớp, lưu ban, thôi học, công nhận tốt nghiệp được thực hiện theo các qui chế, quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Quốc phòng và các văn bản pháp qui hiện hành của Học viện Kỹ thuật Quân sự.

II. THỜI GIAN CẤU TRÚC, CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Thời gian chung: 02 năm.
Quỹ thời gian dành cho đào tạo là: 81.5 tuần, trong đó:
- Thời gian lên lớp toàn khoá : 39.5 tuần
- Thi học kỳ : 16 tuần
- Thời gian dự trữ : 06 tuần
- Thực tập : 06 tuần
- Làm và bảo vệ ĐATN (hoặc Làm báo TN + Thi tốt nghiệp): 12 tuần (10 tuần + 02 tuần)

2. Cấu trúc chương trình đào tạo
- Giáo dục chuyên nghiệp: : 53 TC.
- Thực tập tốt nghiệp : 3 TC (06 tuần).
- Đồ án (hoặc báo cáo) tốt nghiệp
+ Đồ án tốt nghiệp : 6 TC (12 tuần).
+ Báo cáo TN + Thi tốt nghiệp: : 4+2 TC (10+02 tuần).
Tổng số TC toàn khoá: 63 TC.