Chương trình đào tạo

Đăng bởi: Admin Chuyên mục: Sinh viên

Khoa Vô tuyến điện tử thực hiện các chương trình đào tạo về chuyên ngành kỹ thuật điện tử, ra-đa dẫn đường cho các cấp học từ cao đẳng, đại học, cao học và tiến sỹ

1. Chương trình đào tạo Tiến sỹ kỹ thuật Điện tử (Điện tử-Viễn thông)
2. Chương trình đào tạo Thạc sỹ Kỹ thuật điện tử (Điện tử-Viễn thông)
3. Chương trình đào tạo Kỹ sư Điện tử-Viễn thông
4. Chương trình đào tạo Kỹ sư Điện tử-Viễn thông hệ Liên thông-VB2
5. Chương trình đào tạo hệ Cao đẳng Điện tử-Viễn thông