Ban chủ nhiệm Khoa

Đăng bởi: Admin Chuyên mục: Giới thiệu

Do Quoc Trinh

Chủ nhiệm Khoa
PGS.TS. Đỗ Quốc Trinh

Chịu trách nhiệm quản lý chung
Phụ trách công tác NCKH, khảo thí và đảm bảo chất lượng.
Công tác tài chính.

Điện thoại: 0904.630878, 069.515 386

E-mail: trinhdq(a)mta.edu.vn

 


 

 Ta Chi Hieu

 Phó Chủ nhiệm Khoa,
 Tiến sĩ Tạ Chí Hiếu
 Phụ trách công tác Đảng, chính trị,
 Công tác hậu cần, HCQS
 Điện thoại: 0987.514343, 069.515 384
 E-mail: hieunda(a)mta.edu.vn

 


 

TX Nam

Phó Chủ nhiệm Khoa
PGS.TS Trần Xuân Nam
Phụ trách công tác đào tạo đại học và sau đại học,
Công tác thông tin khoa học, hợp tác quốc tế,

Công tác sinh viên.
Điện thoại: 0982.080971, 069.515 384
E-mail: namtx(a)mta.edu.vn

 

Cổng thông tin đào tạo

banner-daotao2