Hội đồng Khoa học Khoa

Đăng bởi: Admin Chuyên mục: Giới thiệu

 

Danh sách Hội đồng khoa học Khoa Vô tuyến Điện tử:

 

1. TS. Đỗ Quốc Trinh, Chủ tịch Hội đồng

2. PGS.TS. Trần Xuân Nam, Phó chủ tịch Hội đồng

3. TS. Tạ Chí HiếuThư ký

4. PGS.TS. Đỗ Xuân Tiến, Ủy viên

5. TS. Nguyễn Huy Hoàng, Ủy viên

6. TS. Mai Quốc Khánh, Ủy viên

7. TS. Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên

8. TS. Lê Hải Nam, Ủy viên

9. TS. Nguyễn Tiến Tài, Ủy viên

10. PGS.TS. Trịnh Đăng Khánh, Ủy viên

11. TS Ngô Văn Huấn, Ủy viên