Liên hệ

Đăng bởi: Admin Chuyên mục: Uncategorised

Văn phòng Khoa: P204

Bộ phận công tác sinh viên: P203

Bộ phận phụ trách liên thông - VB2: P204B

Nhà H3, 236 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 069.515.384
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Xem Học viện kỹ thuật quân sự ở bản đồ lớn hơn