Danh mục đề tài NCKH của sinh viên năm 2014-2015

Đăng bởi: Admin Chuyên mục: Tin tức

Danh sách các đề tài nghiên cứu khoa học dành cho học viên, sinh viên năm học 2014-2015 của Khoa Vô tuyến Điện tử. Sinh viên, học viên có nguyện vọng thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học lựa chọn 1 trong các đề tài thuộc danh sách và liên hệ trực tiếp với giáo viên phụ trách. Tiêu chuẩn sinh viên thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học theo quy định của Học viện.

DANH MỤC ĐỀ TÀI NCKH CỦA HỌC VIÊN, SINH VIÊN

NĂM HỌC 2014 – 2015

TT

TÊN ĐỀ TÀI

GIÁO VIÊN

HƯỚNG DẪN/
(
Số ĐT liên hệ)

MỤC TIÊU

CỦA ĐỀ TÀI

NỘI DUNG NGHIÊN CỨU

CỦA ĐỀ TÀI

GHI CHÚ

1

Nghiên cứu, thiết kế mạng cảm biến không dây

- TS. Hoàng Văn Phúc (0964764546)

- KS. Đào Văn Lân (0989786547)

- Sinh viên nắm chắc thuật toán thu – phát không dây

- Sinh viên nắm được thuật toán mã hóa – giải mã dữ liệu thu – phát theo thuật toán AES

- Hiện thực hóa mạng đa cảm biến trên công nghệ cụ thể như dùng vi xử lý AVR, PIC,..., giao thức Zigbee

- Tìm hiểu giao thức các mạng không dây Zigbee, WBAN

- Tìm hiểu các loại cảm biến cơ bản theo một số ứng dụng cụ thể

- Tìm hiểu thuật toán mã hóa – giải mã AES

- Hiện thực hóa mạng đa cảm biến gồm 3-4 nút

Học viên thực hiện:

- Phan Văn Khấn

- Đỗ Thanh Huyền

2

Nghiên cứu, thiết kế hệ thống giám sát, điều khiển thiết bị từ xa ứng dụng trong nhà thông minh

- TS. Hoàng Văn Phúc (0964764546)

- KS. Đào Văn Lân (0989786547)

- Sinh viên nắm được giao thức mạng TCP/IP

- Sinh viên nắm được thuật toán mã hóa – giải mã dữ liệu thu – phát theo thuật toán AES

- Hiện thực hóa hệ thống giám sát, điều khiển thiết bị từ xa ứng dụng trong nhà thông minh trên công nghệ cụ thể

- Tìm hiểu giao thức mạng TCP/IP

- Tìm hiểu thuật toán mã hóa – giải mã AES

- Tìm hiểu các loại cảm biến, đối tượng điều khiển cơ bản ứng dụng ứng dụng trong nhà thông minh

- Hiện thực hóa hệ thống giám sát, điều khiển thiết bị từ xa ứng dụng trong nhà thông minh trên công nghệ cụ thể

Học viên thực hiện:

1. Nguyễn Xuân Tây

2. Nguyễn Ngọc Huy

3. Nguyễn Trung Nguyên

4. Trương Đình Vy

3

Nghiên cứu thiết kế hệ thống nhận dạng tiếng nói tiếng Việt trên FPGA

- TS. Hoàng Văn Phúc (0964764546)

- ThS. Nguyễn Đình Tuấn

- Sinh viên nắm được các phương pháp xử lý tiếng nói và nhận dạng tiếng Việt

- Nắm chắc các phương pháp thiết kế và hiện thực hóa mạch số

- Phương pháp xử lý tiếng nói và nhận dạng tiếng Việt

- Các phương pháp thiết kế và hiện thực hóa mạch số

Sinh viên thực hiện:

Nguyễn Văn An – ĐTVT 10A

4

Nghiên cứu phương pháp trải phổ tín hiệu và hiện thực hóa trên FPGA

- KS. Nguyễn Văn Tình

- Nắm chắc thuật toán và ứng dụng của phương pháp trải phổ.

- Nắm chắc các phương pháp thiết kế và hiện thực hóa mạch số

- Nghiên cứu việc hiện thực hóa các khối số trong hệ thống thông tin sử dụng kỹ thuật trải phổ tín hiệu.

- Hiện thực hóa các khối thiết kế trên FPGA nhằm mục đích phục vụ thí nghiệm, nghiên cứu khoa học

 

5

Nghiên cứu xây dựng thiết bị nhận dạng tiếng nói dựa trên công nghệ FPGA

TS. Vũ Văn Sơn

Dựa trên công nghệ FPGA để xây dựng một thiết bị có thể nhận dạng được tiếng nói

- NC về các đặc trưng của tiếng nói

- NC về kỹ thuật xử lý tiếng nói

- NC về công nghệ FPGA

- NC về kỹ thuật thiết kế mạch điện tử

- ứng dụng công nghệ FPGA để xây dựng một thiết bị có thể nhận dạng được tiếng nói

Yêu cầu:

- Đã biết cơ bản về FPGA, lập trình được căn bản một trong các ngôn ngữ VHDL, Verilog, C, Matlab

- Đọc được tài liệu tiếng Anh.

( Đã có Học viên)

6

NC mô hình mạng Nơron và ứng dụng

TS. Vũ Văn Sơn

Xây dựng được mô hình mạng Nơron và thử nghiệm một số ứng dung cụ thể trong kỹ thuật trên mô hình này.

- NC xây dựng mô hình mạng Nơron

- Thử nghiệm một số ứng dung cụ thể trên mô hình mạng Nơron được nghiên cứu.

Yêu cầu:

- Lập trình được căn bản một trong các ngôn ngữ C, Matlab, Visual, Basic...

7

Nghiên cứu thiết kế bộ lọc thích nghi trên board mạch ML506

TS. Vũ Văn Sơn

- Kiến thức về lọc số

- Công nghệ FPGA

- Thiết kế bộ lọc

- Lọc số

- Ngôn ngữ VHDL, Verilog

- Thiết kế mạch điện tử

Đã có Sinh viên

8

NC xây dựng hệ thống đo lường các tín hiệu của một số loại cảm biến ứng dụng trong công nghiệp.

ThS. Nguyễn Công Đại

Thiết kế hệ thống(phần mềm+ phần cứng) để đo lường và xử lí các dạng tín hiệu cảm biến trong công nghiệp.

- NC thu thập dữ liệu phân tích và phân lớp theo dạng tín hiệu cảm biến công nghiệp.

- Thiết kế bo mạch thu nhận và tiền xử lí tín hiệu

- Lập trình phần mềm trên máy tính để hiển thị và lưu trữ dữ liệu.

- Ghép nối hệ thống và hiệu chỉnh

1- Ngô Vũ Thái ĐTVT9B

2. Trần Đức Công ĐTVT9B

3. Đoàn Việt Hùng ĐTVT9B

9

NC khai thác kít FPGA ML506, xây dựng một số ứng dụng: thiết kế bộ lọc số trên nền FPGA để xử lí tín hiệu Audio.

ThS. Nguyễn Công Đại

- NC phân tích các ngoại vi trên kít ML506.

- NC khai thác chức năng của các module ngoại vi.

- Lập trình kết nối các ngoại vi với chíp FPGAVirtex 5

- Thiết kế bộ lọc số xử lí tín hiệu audio trên nền FPGA và Matlab Simulink ứng dụng chức năng System Generator.

1. Nguyễn Văn An ĐTVT10A

2. Nguyễn Dương Dũng ĐKTĐ10

3. Bùi Thanh Xuân RĐ HQ 47

10

Thiết kế thiết bị tự động thông báo qua mạng điện thoại di động.

TS. Lê Hải Nam

ThS. Nguyễn Hữu Thọ

KS. Đàm Đức Thuận

Thiết kế thiết bị có khả năng tự động chọn lọc thông tin trong cơ sở dữ liệu có sẵn chuyển qua mạng điện thoại di động bằng hình thức tin nhắn.

- Khảo sát cơ sở dữ liệu

- Xây dựng phần cứng và phần mềm chọn lọc dữ liệu và điều khiển việc truyền dữ liệu

- Thử nghiệm

 

11

NC ảnh hưởng của CFO và tạp âm pha lên các hệ thống đơn sóng mang và biện pháp khắc phục.

ThS. Nguyễn Thành

Tìm hiểu các ảnh hưởng tiêu cực do sai lệch sóng mang và tạp âm pha tác động lên chất lượng kênh đường lên hệ thống 4G. Đề xuất các biện pháp khắc phục và mô phỏng.

- Mô hình tạp hóa âm pha

- Đánh giá tác động đồng thời của sai lệch sóng mang và tạp âm pha xuất phát từ thiết bị cầm tay trong mạng 4G.

- Các giải pháp cải thiện chất lượng thu.

- Mô phỏng

 

12

NC thiết kế máy thu phát vô tuyến có tích hợp chức năng định vị làm việc ở dải sóng cực ngắn.

TS. Phạm Xuân Nghĩa

KS. Hoàng Thanh Tùng

KS. Đàm Đức Thuận

NC khả năng tích hợp chức năng định vị vào máy thu phát vô tuyên dải sóng cự ngắn

- Xây dựng sơ đồ khối máy thu phát sóng cực ngắn

- Xây dựng phương án tích hợp chức năng định vị GPS vào máy thu phát sóng cực ngắn.

 

13

NC, đánh giá chất lượng của kỹ thuật giải mã mềm cho mã khối

TS. Phạm Xuân Nghĩa

NC kỹ thuật giải   mềm cho một số loại mã khối, đánh giá chất lượng kỹ thuật giải mềm cho mã khối trên kênh Gauss và fading

- Tìm hiểu niệm Syndrome mềm

- Xây dựng ma trận kiểm tra tương đương

- Đánh giá chất lượng kỹ thuật giải mềm cho mã LDPC trên kênh Gauss và fading

 

14

NC thiết kế thiết bị điều khiển hệ thống truyền thanh qua mạng GPRS

TS. Phạm Xuân Nghĩa

KS. Hoàng Thanh Tùng

Thiết kế bộ điều khiển truyền thanh cấp huyện thông qua mạng thông tin di động GPRS

- Tìm hiểu về hệ thống truyền thanh cấp huyện , xã

- Xây dựng sơ đồ hệ thống điều khiển hệ thống truyền thanh qua mạng GPRS.

 

15

Thiết kế anten mạng pha sử dụng cho các trạm BTS

TS. Nguyễn Quốc Định

0985-999-002

- Đề xuất cấu trúc anten mạng pha sử dụng cho các trạm BTS với ảnh hưởng tương hỗ giữa các trạm nhỏ;

- Tối ưu cấu trúc anten.

- Sử dụng phần mềm mô phỏng, tính toán thiết kế anten phẳng

- Thiết kế anten mạng pha nhiều chấn tử

- Tính toán các tham số kỹ thuật của anten

 

16

Thiết kế anten 2 băng tần sử dụng cho di động 3G và 4G

TS. Nguyễn Quốc Định

0985-999-002

- Đề xuất mẫu anten sử dụng đồng thời cho 3G và 4G.

- Sử dụng phần mềm mô phỏng để tính toán, tối ưu cấu trúc của anten sử dụng đồng thời cho di dộng 3G và 4G;

- Tính toán các tham số kỹ thuật của anten đề xuất;

- Chế thử và đo kiểm mẫu anten đề xuất.

 

17

Thiết kế bộ khuếch đại tạp âm thấp dùng cho các đài radar băng X

ThS. Nguyễn Thùy Linh

0983-310-441

- Nghiên cứu các phương pháp tính toán và tối ưu các tham số của bộ khuếch đại tạp âm thấp;

- Chế thử và đo kiểm các tham số

- Phương pháp tính toán;

- Sử dụng phần mềm mô phỏng để tính toán, tối ưu tham số của bộ khuếch đại theo yêu cầu cho trước (Hệ số khuếch đại, hệ số tạp, dải thông...);

- Chế thử và đo kiểm tham số.

 

18

- Nghiên cứu phương pháp gây nhiễu tự động dựa trên cơ sở chọn lọc tín hiệu

TS Nguyễn Tiến Tài

- Phân tích cấu trúc tín hiệu.

- Xác định số, trên cơ sở đó có thể nhận dạng tín hiệu

- Thiết kế các bộ lọc theo các miền tham số.

- Thiết kế bộ ra quyết định.

 

19

- Nghiên cứu các bộ điều chế và giải điều chế số.

PGS,TS Nguyễn Huy Hoàng- KS Trần Thái Hà

-Làm chủ công nghệ FPA

-Sử dụng phần mềm ISE trong thiết kế xây dựng các bộ phân tích FFT, các bộ điều chế và giải điều chế số

Thiết kế và viết chương trính xây dựng bộ phân tích FFT, bộ lọc số, bộ điều chế và giải điều chế số

 

20

- Nghiên cứu, thiết kế thiết bị mã hóa, giải mã mã Hamming

- Nghiên cứu, thiết kế thiết bị mã hóa, giải mã mã BCH

Phạm Khắc Hoan

     

21

Nghiên cứu, thiết kế thiết bị thí nghiệm đo kiểm các loại vật liệu ngụy trang vô tuyến

Nguyễn Văn Hải

Nguyễn Tiến Thái

Trần Thái Hà

Đánh giá khả năng năng hấp thụ sóng điện từ các vật liệu vô tuyến

Thiết kế thiết bị thí nghiệm đo kiểm các tham số hấp thụ, phản xạ các loại vật liệu ngụy trang

 

22

Thiết kế hệ thống kiểm soát giao thông thông minh

PGS.TS Trần Xuân Nam

Nghiên cứu thiết kế và xây dựng thành công một hệ thống kiểm soát giao thông thông minh cho phép nhận dạng đối tượng vi phạm luật lệ giao thông, phạt điện tử và gửi thông báo cho chủ phương tiện.

-Nghiên cứu hệ thống nhận dạng RFID, nhận dạng ảnh

- Nghiên cứu hệ thống quản lý và tính cước điện tử

- Nghiên cứu hệ thống truyền dữ liệu qua mạng di động và Internet

Yêu cầu: - sinh viên có khả năng và yêu thích lập trình vi điều khiển

Cổng thông tin đào tạo

banner-daotao2