bài viết

Hội nghị, hội thảo do Khoa tổ chức

Đăng bởi: Chuyên mục:
 ♦ HỘI THẢO, HỘI NGHỊ SẮP TỔ CHỨC   2. Hội nghị Nafosted lần thứ nhất về Khoa học Thông tin và Máy tính - Quy mô: quốc gia - Cơ quan đồng tổ chức: Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia (NAFOSTED) - Thời gian: 12-14 tháng 3 năm 2014 - Địa điểm: Học viện KTQS, 236 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Hà Nội - Kỷ yếu: NXB Khoa học và Kỹ...Xem tiếp

Công trình công bố

Đăng bởi: Chuyên mục:
DANH SÁCH CÔNG TRÌNH CÔNG BỐ TRONG 10 NĂM GẦN ĐÂY   Bài báo trên tạp chí quốc tế   |  Bài báo trên tạp chí quốc gia   Báo cáo tại hội thảo nước ngoài  | Báo cáo tại hội thảo trong nước     BÀI BÁO TRÊN TẠP CHÍ QUỐC TẾ (IJ): [IJ42] Van-Bien Pham, “Robust Transmit Antenna Selection with Phase Feedbac...Xem tiếp

Đề tài nghiên cứu

Đăng bởi: Chuyên mục:
Các lĩnh vực nghiên cứu chính của Khoa bao gồm Nghiên cứu cơ bản:- Xử lý tín hiệu số- Mã hoá và xử lý tín hiệu băng gốc trong thông tin- Lý thuyết thông tin- Kỹ thuật truyền dẫn- Kỹ thuật xử lý tín hiệu không gian-thời gian, MIMO, mã không gian thời gian- Kỹ thuật triệt nhiễu và tách tín hiệu đa người dùng- Kỹ thuật truyền thông hợp tác Nghiên cứ...Xem tiếp

Cổng thông tin đào tạo

banner-daotao2