Đề tài nghiên cứu

Đăng bởi: Admin Chuyên mục: Nghiên cứu

Các lĩnh vực nghiên cứu chính của Khoa bao gồm

Nghiên cứu cơ bản:
- Xử lý tín hiệu số
- Mã hoá và xử lý tín hiệu băng gốc trong thông tin
- Lý thuyết thông tin
- Kỹ thuật truyền dẫn
- Kỹ thuật xử lý tín hiệu không gian-thời gian, MIMO, mã không gian thời gian
- Kỹ thuật triệt nhiễu và tách tín hiệu đa người dùng
- Kỹ thuật truyền thông hợp tác

Nghiên cứu ứng dụng:
- Nghiên cứu thiết kế chế tạo các thiết bị thông tin công nghệ cao
- Nghiên cứu thiết kế chế tạo từng phần, tiến tới chế tạo rađa số
- Nghiên cứu ứng dụng các công nghệ cao trong lĩnh vự điện tử - viễn thông
- Nghiên cứu tích hợp các hệ thống vi xử lý hiệu năng cao
- Nghiên cứu thiết kế ăng-ten

   

Cổng thông tin đào tạo

banner-daotao2