Hội nghị, hội thảo do Khoa tổ chức

Đăng bởi: Admin Chuyên mục: Nghiên cứu

 ♦ HỘI THẢO, HỘI NGHỊ SẮP TỔ CHỨC

 

2. Hội nghị Nafosted lần thứ nhất về Khoa học Thông tin và Máy tính

- Quy mô: quốc gia

- Cơ quan đồng tổ chức: Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia (NAFOSTED)

- Thời gian: 12-14 tháng 3 năm 2014

- Địa điểm: Học viện KTQS, 236 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Hà Nội

- Kỷ yếu: NXB Khoa học và Kỹ thuật

- Website: http://www.nafosted.gov.vn/nics2014 

                http://fre.mta.edu.vn/NICS2014/


 

1. Vietnam-Japan International Symposium on Antennas and Propagation

  - Quy mô: quốc tế

  - Cơ quan đồng tổ chức: Institute of Electronics, Information and Communication Engineer (Japan), IEEE Vietnam Section

  - Thời gian: 08-10 tháng 1 năm 2014

  - Địa điểm: Trường Đại học Kỹ thuật Lê Quý Đôn

 -  Kỷ yếu: Institute of Electronics, Information and Communication Engineer, Japan

 

 ♦ HỘI NGHỊ, HỘI THẢO ĐÃ TỔ CHỨC

 

4. IEEE-Vn Workshop on Advanced Wireless Communications

- Quy mô: quốc gia

- Cơ quan đồng tổ chức: IEEE Vietnam Section

- Thời gian: 27/6/2013

- Địa điểm: Trường Đại học Kỹ thuật Lê Quý Đôn

- Kỷ yếu: nội bộ

 

3. The 2013 International Conference on Human and Green Information Technology - ICHGIT2013

- Quy mô: quốc tế

- Cơ quan đồng tổ chức: The Institute of Electronics Engineers of Korea

- Thời gian: 27/2/2013 - 1/3/2013

- Địa điểm: Trường Đại học Kỹ thuật Lê Quý Đôn

- Kỷ yếu: Lecture Notes in Electrical Engineering, Springer

 

2. The 2012 International Conference on Advanced Technologies for Communications – ATC2012

- Quy mô: quốc tế

- Cơ quan đồng tổ chức: IEEE Communications Society, Hội Vô tuyến ĐIện tử Việt Nam

- Thời gian: 10/10/2012 - 12/10/2012

- Địa điểm: Khách sạn Thắng Lợi

- Kỷ yếu: Indexed by  IEEExplore

 

1. Hội thảo liên trường ngành điện tử-viễn thông

- Quy mô: Học viện KTQS, Trường Đại học Bách khoa Hà Nôi, Học viện CNBCVT, Trường Đại học Công nghệ

- Thời gian: 13/10/2011

- Địa điểm: Học viện KTQS

- Kỷ yểu: nội bộ