Cựu sinh viên

Đăng bởi: Admin Chuyên mục: Sinh viên

Các cựu học viên/sinh viên tiêu biểu của Khoa

1. TS. Lê Nam Thắng, Thứ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông

2. Trung tướng, TS. Nguyễn Chiến, Trưởng ban Cơ yếu Chính phủ

3. Thiếu tướng, PGS.TS. Vũ Thanh Hải, Phó Giám đốc Học viện

4. Đại tá GS.TSKH Nguyễn Công Định, Phó Giám đốc Học viện

5. Thiếu tướng Ngô Văn Sơn, Cục trưởng Cục Công nghệ Thông tin

6. Thiếu tướng TS. Lê Đình Hùng, Hiệu trưởng Trường Sỹ quan Thông tin

7. Thiếu tướng Trịnh Quốc Khánh, nguyên Tổng Giám đốc Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga

8. GS.TS. Nguyễn Bình, nguyên Trưởng Khoa Điện tử, Học viện Công nghệ Bưu chính-Viễn thông

9. Đại tá, PGS.TS. Đinh Thế Cường, Cục phó Cục Công nghệ Thông tin

10. Đại tá Tống Việt Trung, Phó TGĐ Tập doàn Viettel

11. Thượng tá Nguyễn Đình Chiến, Giám đốc Viện nghiên cứu phát triển Viettel

12. Thượng tá Nguyễn Quốc Hùng, Phó giám đốc Công ty Mạng lưới Viettel 

Cổng thông tin đào tạo

banner-daotao2