Cố vấn học tập

Đăng bởi: Admin Chuyên mục: Sinh viên

 

 

Vu Van Son

TS Vũ Văn Sơn
Phụ trách lớp ĐTVT8A
Văn phòng: Bộ môn LTM-Đo lường, Nhà H3, Phòng 405B
Điện thoại: 069-515389    Mobile phone: 0973863579
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 
 Duong Quang Manh

  ThS Dương Quang Mạnh
  Phụ trách Lớp ĐTVT8B
  Văn phòng: Bộ môn XS-VXL, Nhà H3, Phòng 306
  ĐT: 069-515387     Mobile phone: 0987999097
  Email:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.              

 


 

 

   Nguyen Van Giao

 TS. Nguyễn Văn Giáo
 Phụ trách lớp ĐTVT9A, ĐTVT9B
  Văn phòng: Bộ môn Thông tin, nhà H3, phòng 303
 ĐT: 069-515392, Mobile phone: 0912166229
 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


 

 

 Nguyen Le Van

Ths. Nguyễn Lê Vân
Phụ trách lớp ĐTVT10A, ĐTVT10B
Văn phòng: Bộ môn Thông tin, nhà H3, phòng 303
ĐT: 069-515392, Mobile phone: 0982540796
 
Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


 

Nguyen Van Tinh

ThS Nguyễn Văn Tình
Phụ trách Lớp ĐTVT11A, ĐTVT11B
Văn phòng: Bộ môn XS-VXL, Nhà H3, Phòng 306

Điện thoại: 069-515387   Mobile phone: 0976323081
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 


 

Nguyen Van Trung

ThS Nguyễn Văn Trung
Phụ trách lớp ĐTVT12A, ĐTVT12B
Văn phòng: Bộ môn CS KT Vô tuyến, nhà H3, phòng 403
ĐT: 0983625484

Email:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


 

 

Nguyen Tuan Anh

 

KS. Nguyễn Tuấn Anh

Phụ trách lớp CĐ ĐTVT14A, CĐ ĐTVT14B

Văn phòng: Bộ môn Thông tin, nhà H3, phòng 303

ĐT: 069-515392, Mobile phone: 0968888323

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 


 

 

KS. Phạm Văn Toàn

Phụ trách lớp CĐ ĐTVT15A, CĐ ĐTVT15B

Văn phòng: Bộ môn Ra-đa, nhà H3, phòng 103

ĐT: 069-515399,  Mobile phone:

Email: