Tuyển sinh

Đăng bởi: Admin Chuyên mục: Sinh viên

 

Năm học 2013-2014 Khoa Vô tuyến điện tử tuyển sinh các đối tượng sau:

 

 1. Nghiên cứu sinh tiến sỹ và Cao học

- Kỹ thuật Điện tử
- Ra-đa dẫn đường

Chi tiết xem tại Thông báo tuyển sinh sau đại học

 

2. Đại học hệ chính quy 

- Kỹ thuật Điện tử-Viễn thông
Chi tiết xem tại Thông báo tuyển sinh đại học

 

3. Đại học hệ liên thông - văn bằng 2
 - Kỹ thuật Điện tử-Viễn thông
Chi tiết xem tại Thông báo tuyển sinh liên thông-VB2
 


Các chi tiết về tuyển sinh xin tham khảo Trang thông tin tuyển sinh của Học viện