Học viện tổ chức nghiệm đánh giá chương trình Điện tử-Viễn thông theo tiêu chuẩn AUN

Đăng bởi: Admin Chuyên mục: Tin tức

Ngày 29/4 vừa qua Hội đồng đánh giá cấp Học viện đã tổ chức nghiệm thu kết quả tự đánh giá Chương trình Kỹ sư Chuyên ngành Điện tử-Viễn thông theo bộ tiêu chuẩn AUN do Khoa Vô tuyến Điện tử phụ trách. Sau khi nghe báo cáo tự đánh giá của Khoa, Chủ tịch Hội đồng đánh giá, PGS.TS. Nguyễn Lạc Hồng, Phó Giám đốc Học viện và các thành viên trong Hội đồng đã có nhận xét đánh giá tốt về kết quả đánh giá và báo cáo tự đánh giá của Khoa. Hội đồng nhất trí với kết quả tự đánh giá tổng hợp 4,8 điểm. Chương trình Điện tử-Viễn thông cũng chương trình đạt quả tự đánh giá tốt nhất trong Học viện.

 

Anh nghiem thu AUN

 

AUN là viết tắt của ASEAN University Network (Mạng lưới đại học Đông Nam Á) được thiết lập từ 11/1995 bao gồm một số trường đại học nổi tiếng trong khu vực, nhằm mục đích gia tăng sức mạnh của cộng đồng các đại học thành viên trong bối cảnh toàn cầu hóa giáo dục hiện nay. Hiện đã có có 27 trường đại học đến từ 10 nước ASEAN trở thành thành viên của tổ chức này. Nhằm đẩy mạnh công tác đảm bảo chất lượng bên trong các trường đại học, AUN đã tiến hành đánh giá chất lượng giáo dục đại học theo những tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng chung của khu vực ASEAN (ASEAN University Network - Quality Assurance, viết tắt là AUN-QA). Việc lựa chọn kiểm định theo chuẩn AUN nhằm giúp các trường biết chương trình đào tạo đã đạt đến cấp độ nào trên thang đánh giá của khu vực. Tiếp nữa, để phát hiện chương trình còn tồn tại những gì cần khắc phục nhằm đảm bảo chương trình đạt chất lượng ngang tầm các chương trình cùng lĩnh vực trong khu vực ASEAN.
Bộ tiêu chuẩn của AUN-QA có 15 tiêu chuẩn với 68 tiêu chí. Mỗi tiêu chí được đánh giá theo 7 mức là: 1 = không có gì (không có tài liệu, kế hoạch, minh chứng ); 2 = chủ đề này của hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong mới chỉ nằm trong kế hoạch; 3 = có tài liệu, nhưng không có minh chứng rõ ràng; 4 = có tài liệu và minh chứng; 5 = có minh chứng rõ ràng về hiệu quả trong lĩnh vực xem xét; 6 = chất lượng tốt; 7 = xuất sắc. Mỗi tiêu chí trong bộ tiêu chuẩn đều có trọng số như nhau, điểm đánh giá của toàn bộ chương trình là điểm trung bình cộng của cả 74 tiêu chí. 4.0 là ngưỡng điểm đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng của AUN.

 

Được biết, chương trình đào tạo tại Việt Nam có kết quả đánh giá AUN cao nhất hiện tại là chương trình đào tạo Cử nhân khoa học ngành Hóa học của Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội đạt 5.0 điểm.

 

Cổng thông tin đào tạo

banner-daotao2