Thông báo tài trợ của dự án FIRST: “Khoản tài trợ cho các chuyên gia giỏi nước ngoài và người Việt Nam ở nước ngoài về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo”

Đăng bởi: Admin Chuyên mục: Tin tức

1. Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Hiệp hội phát triển quốc tế (IDA) – Ngân hàng thế giới (WB) đã ký kết Hiệp định tài chính ngày 25/7/2013 để thực hiện Dự án Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo thông qua nghiên cứu khoa học và công nghệ (Dự án FIRST). Chính phủ Việt Nam giao Bộ Khoa học và Công nghệ là chủ dự án. Dự án FIRST có mục tiêu chính là (i) xây dựng và thí điểm triển khai một số chính sách mới, góp phần hoàn thiện khung chính sách quốc gia khuyến khích phát triển KH&CN; (ii) nâng cao năng lực của các tổ chức KH&CN theo hướng chủ động gắn kết chặt chẽ với nhu cầu của thị trường và doanh nghiệp; (iii) đẩy mạnh đổi mới sáng tạo trong các doanh nghiệp, thúc đẩy sự hình thành và phát triển của các doanh nghiệp KH&CN.

2. Theo nội dung Hiệp định tài chính đã ký, Dự án FIRST sẽ triển khai “Khoản tài trợ cho các chuyên gia giỏi nước ngoài và người Việt Nam ở nước ngoài về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo” (thuộc Tiểu hợp phần 1.a). Cụ thể như sau:

+) Đối tượng tham gia: các tổ chức nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp (công lập hoặc tư nhân), cá nhân các nhà nghiên cứu, nhóm nghiên cứu của Việt Nam liên kết với các chuyên gia tài năng nước ngoài và người Việt Nam ở nước ngoài. Các viện nghiên cứu, trường đại học hay doanh nghiệp Việt Nam đóng vai trò là đại diện quản lý tài chính cho khoản tài trợ được nhận.

+) Nội dung: tài trợ cho các dự án hợp tác nghiên cứu; các chương trình đào tạo tiên tiến, thúc đẩy chuyển giao tri thức và bí quyết công nghệ; và khuyến khích đầu tư trong lĩnh vực KH&CN ở Việt Nam.

+) Kinh phí tài trợ: Dự án FIRST tài trợ 100% khoản kinh phí thực hiện dự án và theo quy trình cạnh tranh. Số tiền tài trợ tối đa cho mỗi dự án không quá 200.000 USD và có thời gian thực hiện dự án không quá 24 tháng kể từ ngày ký thỏa thuận tài trợ và đảm bảo kết thúc dự án trước ngày 30/6/2019. Dự kiến trong giai đoạn đầu (đến hết 31/12/2014), Dự án FIRST sẽ sử dụng nguồn kinh phí khoảng 1.000.000 USD (có thể điều chỉnh khi cần thiết) để tài trợ cho các đề xuất.

+) Thời gian tiếp nhận hồ sơ đề xuất: Bắt đầu từ 10.00 sáng ngày 15/7/2014 đến 17.00 ngày 31/12/2014, hoặc cho đến khi có thông báo tiếp theo của Ban Quản lý dự án.

Nội dung chi tiết quy định về điều kiện tham gia, các yêu cầu và hướng dẫn, tiêu chí đánh giá và lựa chọn, hình thức nộp đề xuất được quy định chi tiết trong Mẫu hồ sơ hướng dẫn xin tài trợ của Dự án FIRST (bao gồm cả các biểu mẫu áp dụng) được đăng tải chi tiết trên công thông tin điện tử www.first-most.vn

3. Địa chỉ liên hệ của Ban Quản lý Dự án FIRST, Bộ Khoa học và Công nghệ:

-            Tầng 15, Tòa nhà Thăng Long, Số 98 A, Ngụy Như Kon Tum, Quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam.

-            Điện thoại: +844 – 62864968; Fax: +844 – 62864965

-            Giám đốc Ban quản lý dự án: PGS.TS. Trần Quốc Thắng

-            Tư vấn:     Bà Triệu Thị Bảo Hoa (email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )

                 Ông Trần Văn Đức (email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )

 

GIÁM ĐỐCBAN QLDA FIRST

PGS.TS. Trần Quốc Thắng   

Cổng thông tin đào tạo

banner-daotao2