V/v thực hiện quy định đào tạo ngoại ngữ đạt chuẩn đầu ra cho sinh viên khóa 10, 11

Đăng bởi: Admin Chuyên mục: Tin tức

Căn cứ số liệu thống kê trình độ ngoại ngữ của sinh viên khóa 10, 11 hiện nay,

Để thực hiện tốt quy định về chuẩn đầu ra ngoại ngữ cho sinh viên khóa 10, 11, Phòng Đào tạo đề nghị các đơn vị thông qua các buổi đối thoại sinh viên, qua hệ thống giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập và các sinh hoạt tập thể khác tích cực quán triệt cho sinh viên “Quy định tạm thời tổ chức đào tạo đạt chuẩn đầu ra ngoại ngữ cho học viên, sinh viên hệ dài hạn trình độ đại học tại Học viện Kỹ thuật Quân sự” (Ban hành kèm theo Quyết định số 1303/QĐ-HV ngày 20 tháng 5 năm 2011 của Giám đốc Học viện), nhấn mạnh một số điểm sau:

- Học viện yêu cầu bắt buộc sinh viên phải có trình độ ngoại ngữ B1 theo khung quy chiếu về trình độ ngôn ngữ chung châu Âu (có một trong các chứng chỉ sau còn trong thời hạn tại thời điểm xét tốt nghiệp: B1 Học viện, B1 Châu Âu, TOEFL iBT≥42; IELTS≥4,0; TOEIC≥405; PET; TPKИ≥510) mới được công nhận tốt nghiệp;

- Sinh viên không đáp ứng chuẩn trình độ ngoại ngữ theo năm học không được xét học bổng, thi đua khen thưởng, xét phát triển đảng và các danh hiệu khác trong năm học;

- Sinh viên chủ động học tập ngoại ngữ ngoại khóa ở các trung tâm trong hoặc ngoài học viện để đạt trình độ ngoại ngữ theo quy định. Hiện nay trong học viện có hai trung tâm tổ chức đào tạo ngoại ngữ: Trung tâm Ngoại ngữ/ Khoa Ngoại ngữ và Trung tâm ngoại ngữ Slink;

- Sinh viên chủ động đăng ký tham gia kỳ thi để đạt trình độ ngoại ngữ theo quy định khi tốt nghiệp (có thể thi tại các trung tâm trong và ngoài Học viện).

Trân trọng cảm ơn./.                                                         


03.

KT.TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(đã ký)

 

 

 

TS Nguyễn Trọng Lưu

 

Cổng thông tin đào tạo

banner-daotao2