Thông báo hoàn trả học phí môn Thông tin quang SV K9-10

Đăng bởi: Admin Chuyên mục: Thông báo

Phòng Đào tạo thông báo cho sinh viên khóa 9,10 có tên trong danh sách đến bộ phận dân sự Ban Tài chính- Tầng 1 nhà H9 nhận lại tiền.

Thời gian 3-27/3/2015 từ T2-T5 hàng tuần.

Danh sách sinh viên nhận tiền

Khi đến nhận tiền photo thẻ SV và thẻ gốc để đối chiếu.

Cổng thông tin đào tạo

banner-daotao2