Lịch kiểm tra nội dung, hình thức LVCH và Kế hoạch bảo vệ 9/2015

Đăng bởi: Admin Chuyên mục: Tin tức

Phòng Sau đại học thông báo kế hoạch kiểm tra nội dung, hình thức luận văn cho học viên các khóa 24,25 như sau

 

TT

Nội dung

Kế hoạch

Địa điểm

1

Khoa kiểm tra nội dung, hình thức trình bày luận văn. Yêu cầu học viên nộp quyển đã hoàn chỉnh đóng bìa mềm, xin chữ ký và xác nhận đủ điều kiện bảo vệ đợt 9/2015 của cán bộ hương dẫn.

Trước

21/8/2015

S1-1705

2

Khoa lập danh sách gửi về Phòng SĐH những HV đủ điều kiện bảo vệ về luận văn

24/8/2015

Phòng

SĐH

3

Phòng SĐH: Gửi danh sách đủ điệu kiện bảo vệ

Trước

27/8/2015

Khoa

CN

4

Khoa CN: Lập kế hoạch, danh sách Hội đồng, gửi về Phòng SĐH

Trước 31/8/2015

Phòng

SĐH

5

Học viên dân sự hoàn thành kinh phí đào tạo

Trước 31/8/2015

Ban TC

6

Học viên: Nhận QĐ, giấy mời, hướng dẫn bảo vệ

04/9/2015

Phòng

SĐH

7

Dự kiến kế hoạch bảo vệ

1/10/2015

Xem thêm chi tiết Thông báo

Chi tiết thông báo của Phòng Sau đại học

Cổng thông tin đào tạo

banner-daotao2