Danh sách sinh viên dự kiến được xét tốt nghiệp đợt 8/2015

Đăng bởi: Admin Chuyên mục: Tin tức

Phòng Đào tạo thông báo danh sách sinh viên đào tạo theo HCTC dự kiến được xét tốt nghiệp đợt tháng 8/2015, đề nghị các sinh viên có tên trong danh sách trên kiểm tra lại thông tin. Mọi ý kiến thắc mắc liên hệ Đ/c Lê Phú Mạnh (SĐT: 0979731766) để được giải đáp.

1. Sinh viên hệ kỹ sư dân sự Khóa 8: 2 sinh viên

 

Mã SV

Họ và tên

Ngày sinh

Giới tính

Lớp

Điểm TBC

Phân loại tốt nghiệp

00700285

Nguyễn Quang Bình

19/01/1990

Nam

Điện tử VT

2.04

Trung bình

09150273

Nguyễn Trọng Khánh

12/12/1990

Nam

Điện tử VT

2.24

Trung bình

 

 

2. Sinh viên hệ kỹ sư dân sự Khóa 8: 13 sinh viên

 

 

 

Mã SV

Họ và tên

Ngày sinh

Giới tính

Lớp chuyên ngành

Điểm TBC

Phân loại tốt nghiệp

10150239

Đinh Phạm Hùng

10/12/1992

Nam

Điện tử viễn thông

2.51

Khá

10150615

Nguyễn Đức Tùng

12/10/1992

Nam

Điện tử viễn thông

2.63

Khá

10150057

Trần Đức Công

26/09/1991

Nam

Điện tử viễn thông

2.64

Khá

10150676

Kiều Thị Mai Anh

01/07/1992

Nữ

Điện tử viễn thông

2.55

Khá

10150077

Phạm Tùng Cương

03/08/1992

Nam

Điện tử viễn thông

2.25

Trung bình

10150214

Lê Đình Hoàn

03/08/1992

Nam

Điện tử viễn thông

2.21

Trung bình

10150363

Nguyễn Hạnh Nam

19/10/1992

Nam

Điện tử viễn thông

2.08

Trung bình

10150643

Hoàng Đức Việt

06/03/1992

Nam

Điện tử viễn thông

2.22

Trung bình

10150157

Nguyễn Ngọc Đức

26/02/1992

Nam

Điện tử viễn thông

2.15

Trung bình

10150176

Nguyễn Văn Huỳnh Hai

06/10/1992

Nam

Điện tử viễn thông

2.19

Trung bình

10150193

Nguyễn Văn Hiển

09/06/1992

Nam

Điện tử viễn thông

2.14

Trung bình

10150573

Nguyễn Thị Huyền Trang

12/11/1992

Nữ

Điện tử viễn thông

2.28

Trung bình

10150408

Nguyễn Ngọc Phú

16/01/1992

Nam

Điện tử viễn thông

2.15

Trung bình

 

Cổng thông tin đào tạo

banner-daotao2