Kết quả kiểm tra nội dung/hình thức luận văn và Kế hoạch bảo vệ 9/2015

Đăng bởi: Admin Chuyên mục: Tin tức

Khoa Vô tuyến xin thông báo kết quả kiểm tra nội dung, hình thức luận văn cao học bảo vệ tháng 9/2015 như sau:

- Kết quả kiểm tra cụ thể từng luận văn  xem trong File tổng hợp kết quả

-Học viên có thể đến Văn phòng Khoa S1-1710 nhận lại luận văn.

- Các luận văn đạt yêu cầu, có thể chuẩn bị bảo vệ.

- Các luận văn cần chỉnh sửa với các lỗi nhỏ, nộp lại Khoa ngày 30/8/2015.

- Các luân văn không đạt yêu cầu, cần chỉnh sửa và đăng ký bảo vệ vào đợt tháng 12/2015.

 Kế hoạch tiếp theo như hướng dẫn trong bản dưới đây:

TT

Nội dung

Kế hoạch

Địa điểm

1

Khoa kiểm tra nội dung, hình thức trình bày luận văn. Yêu cầu học viên nộp quyển đã hoàn chỉnh đóng bìa mềm, xin chữ ký và xác nhận đủ điều kiện bảo vệ đợt 9/2015 của cán bộ hương dẫn.

Trước

21/8/2015

S1-1705

2

Khoa lập danh sách gửi về Phòng SĐH những HV đủ điều kiện bảo vệ về luận văn

24/8/2015

Phòng

SĐH

3

Phòng SĐH: Gửi danh sách đủ điệu kiện bảo vệ

Trước

27/8/2015

Khoa

CN

4

Khoa CN: Lập kế hoạch, danh sách Hội đồng, gửi về Phòng SĐH

Trước 31/8/2015

Phòng

SĐH

5

Học viên dân sự hoàn thành kinh phí đào tạo

Trước 31/8/2015

Ban TC

6

Học viên: Nhận QĐ, giấy mời, hướng dẫn bảo vệ

04/9/2015

Phòng

SĐH

7

Dự kiến kế hoạch bảo vệ

1/10/2015

Cổng thông tin đào tạo

banner-daotao2