Danh sách đề nghị xét học bổng Học kỳ 2 năm học 2014-2015

Đăng bởi: Admin Chuyên mục: Tin tức

    Căn cứ Quy định xét cấp học bổng sinh viên hệ dân sự hệ chính quy tại Học viện Kỹ thuật Quân sự;
    Căn cứ kết quả học tập và rèn luyện của sinh viên;
    Khoa Vô tuyến điện tử gửi danh sách sinh viên đủ tiêu chuẩn đề nghị xét cấp học bổng học kỳ II năm học 2014 - 2015 như sau:

 

TT

Họ và tên

Lớp chuyên

ngành, khoá

ĐTBC

Học kỳ II 14-15

Điểm

RL

Trình độ

tiếng anh

01

Hoàng Minh Khánh Lâm

ĐTVT 10A - K10

3,57

80

Đã học vượt hết các môn trong chương trình ĐT. Ngoại ngữ đã có A1 đang chuẩn bị thi B1

02

Nguyễn Ngọc Hằng

ĐTVT 10A - K10

3,43

80

đã có A2 đang chuẩn bị thi B1

03

Lê Thị Thuỳ Linh

ĐTVT 10A - K10

3,43

80

NT

04

Bùi Hà My

ĐTVT 10A - K10

3,40

80

NT

05

Lê Thị Ngọc Huyền

ĐTVT 10B - K10

3,36

81

NT

06

Nguyễn Văn Hoàng

ĐTVT 10B - K10

3,21

80

NT

07

Châu Thị Thu Thu

ĐTVT 11A - K11

3,32

82

A2

08

Nguyễn Thị Mỹ Linh

ĐTVT 12A - K12

3,41

80

Đang học A1

09

Đào Mạnh Hiệp

ĐTVT 12A - K12

3,34

81

Đang học A1

10

Ngô Văn Tiến

ĐTVT 12A - K12

3,31

81

Đang học A1

11

Chu Thị Ánh Hồng

ĐTVT 12A - K12

3,28

80

Đang học A1

12

Hoàng Thị Hồng Hạnh

ĐTVT 13A - K13

3,50

80

 

13

Trần Thị Hoài

ĐTVT 13B - K13

3,50

80

 

14

Nguyễn Hữu Thắng

ĐTVT 13B - K13

3,24

83

 

15

Nguyễn Văn Khôi

ĐTVT 13A - K13

3,21

81

 

16

Trần Văn Chung

ĐTVT 10B - K10

3,17

81

đã có A2 đang chuẩn bị thi B1

17

Khuất Thị Hương

ĐTVT 11A - K11

3,16

75

A2

18

Phạm Thị Nhẫn

ĐTVT 11B - K11

3,13

77

A2

19

Nguyễn Thị Ngọc Ánh

ĐTVT 11B - K11

3,05

80

A2

20

Nguyễn Thị Dương

ĐTVT 11A - K11

2,89

76

A1

21

Hoàng Thị Hải Yến

ĐTVT 12A - K12

3,18

77

Đang học A1

22

Kiều Bá Luyến

ĐTVT 13A - K13

2,89

80

 

23

Nguyễn Thanh Tâm

ĐTVT 13A - K13

2,86

80

 

24

Nguyễn Minh Khôi

ĐTVT 13B - K13

2,86

85

 

25

Nguyễn Thị Hồi

ĐTVT 13B - K13

2,84

80

 
 
 

                    Tổng:                                                                           CHỦ NHIỆM KHOA

Cổng thông tin đào tạo

banner-daotao2