Thông báo về việc truy cập CSDL của IEEE

Đăng bởi: Admin Chuyên mục: Tin tức

Theo kế hoạch hoạt động của Liên hiệp thư viện các trường Đại học khối Kỹ thuật về việc “chia sẻ nguồn tin KHCN và Kỹ thuật” (STE Consortium) mà trong đó, Học viện là một thành viên, được phép dùng thử 03 CSDL điện tử: Sách điện tử eBrary; Sách điện tử Elsevier; CSDL IEEE/IEL, Phòng Thông tin KHQS xin thông báo và đề nghị các Khoa, Viện, Trung tâm thông báo rộng rãi để cán bộ, giáo viên trong Học viện biết và khai thác sử dụng có hiệu quả các cơ sở dữ liệu trên nhằm phục vụ nhiệm vụ đào tạo và NCKH của Học viện.

- Địa chỉ truy cậpCSDL Sách điện tử eBrary:

https://trials.proquest.com/trials/trialSummary.action?view=subject&trialBean.token=MATDJ741QCZ7TTLU0SYS

- Địa chỉ truy cập CSDL Sách điện tử Elsevier: chỉ xem được mục lục và abstract (có file đính kèm)

- Địa chỉ truy cập CSDL IEEE/IEL: Kế hoạch cấp quyền truy cập vào 8/10/2015 (sẽ thông báo sau)

Thời gian kích hoạt và dùng thử: Từ ngày 5/10/2015 đến 31/10/2015

Truy cập tại các máy tính nối mạng Internet tại Học viện.

Rất mong các Khoa, Viện, Trung tâm và các đơn vị quan tâm để khai thác sử dụng có hiệu quả các CSDL. Mọi ý kiến phản hồi xin gửi Phòng Thông tin KHQS trước 30/11/2015

Cổng thông tin đào tạo

banner-daotao2