Thông báo Hội nghị các nhà khoa học trẻ lần thứ 11

Đăng bởi: Admin Chuyên mục: Tin tức

Để chuẩn bị cho việc tổ chức Hội nghị khoa học các nhà nghiên cứu trẻ lần thứ 11 năm 2015, Phòng Sau đại học thông báo kế hoạch tổ chức Hội nghị như sau:

1. Thời gian tổ chức:

Hội nghị sẽ diễn ra trong 2 ngày: 02 và 03/12/2015 tại các Tiểu ban liên ngành tương ứng.

2. Đăng ký báo cáo

Các tác giả đăng ký báo cáo tại Hội nghị cần gửi cho Ban tổ chức Hội nghị Phiếu đăng ký (theo mẫu gửi kèm E-mail này) và tóm tắt báo cáo (tối đa 150 từ, theo mẫu gửi kèm E-mail này). Nội dung tóm tắt, tác giả cần cung cấp những thông tin cần thiết về nội dung nghiên cứu và kết quả khoa học chính của báo cáo (không cần hình vẽ).

3. Các mốc thời gian chính

- Các tác giả đăng ký và gửi tóm tắt tới Ban tổ chức trước ngày: 30/10/2015;

- Ban tổ chức ra thông báo chấp nhận báo cáo: 15/11/2015.

Theo sự chỉ đạo của Ban chủ nhiệm Khoa Vô tuyến Điện tử, tất cả các đồng chí NCS Khóa 33, 32 và các Khóa trở về trước phải đăng ký tham dự Hôi nghị Khoa học lần này.

Đề nghị tất cả các đồng chí gửi phiếu đăng ký và tóm tắt báo cáo tới TS. Nguyễn Quốc Định, Khoa Vô tuyến Điện tử để tổng hợp gửi Phòng sau Đại học (Email: dinhnq(a)mta.edu.vn).

Mọi thắc mắc xin liên hệ với TS. Nguyễn Quốc Định qua địa chỉ E-mail hoặc số điện thoại: 0985-999-002

Cổng thông tin đào tạo

banner-daotao2