Khoa Vô tuyến Điện tổ chức thành công Hội nghị khoa học các nhà nghiên cứu trẻ lần thứ 11

Đăng bởi: Admin Chuyên mục: Tin tức

Cùng với kế hoạch của Học viện KTQS tổ chức Hội nghị khoa học các nhà nghiên cứu trẻ lần thứ 11, ngày 09 tháng 12 năm 2015, Khoa Vô tuyến Điện tử cũng đã tổ chức thành công Hội nghị khoa học các nhà nghiên cứu trẻ.

Hội nghị năm nay, Khoa đã mời 02 tiến sĩ và 01 thạc sĩ trẻ (giáo viên của Khoa) mới tốt nghiệp Tiến sĩ và Thạc sĩ ở nước ngoài về đến trình bày các báo cáo mời trong phiên toàn thể với các chủ đề rất được quan tâm như: “Phương pháp so sánh phổ đo tốc độ mục tiêu rađa ứng dụng trong các rađa lớp SuperDARN” của TS. Nguyễn Trung Thành (Tốt nghiệp TS tại Úc), “Các giải pháp đánh giá chuyển động có độ phức tạp tính toán thấp sử dụng FPGAs” của TS. Nguyễn Hùng An (Tốt nghiệp TS tại Úc), “Bộ chuyển đổi tín hiệu của các hệ thống thụ động” của ThS. Dương Văn Minh (Tốt nghiệp ThS xuất sắc tại Cộng Hòa Séc).

Sau phần báo cáo mời, chiều ngày 09 tháng 12, phần báo cáo kỹ thuật của Khoa chia làm 03 tiểu ban (Tiểu ban Ra đa dẫn đường, Tiểu ban Điện tử Viễn thông 1, Tiểu ban Điện tử Viễn thông 2) với số báo cáo kỹ thuật là 29 bài báo cáo.

Thông qua Hội nghị, các tiểu ban đã chọn ra được 08 bài đề nghị hoàn thiện để gửi đăng trong chuyên san của Hội nghị Khoa học các nhà nghiên cứu trẻ và 04 bài đề nghị hoàn thiện đăng trong kỷ yếu của Hội nghị Khoa học các nhà nghiên cứu trẻ. Điều quan trọng hơn cả đó là thông qua Hội nghị, các báo cáo viên đã được nghe rất nhiều nhận xét, góp ý, định hướng của các thầy có nhiều kinh nghiệm trong Khoa giúp cho báo cáo viên có thể hoàn thiện hơn nội dung, hướng nghiên cứu của mình để phát triển tiếp trong thời gian tới.

Nguyễn Quốc Định, K31

 

 

 

Cổng thông tin đào tạo

banner-daotao2