International Symposium on Infomation and Communication Technology (SoICT 2014)

Đăng bởi: Admin Chuyên mục: Hội nghị - Hội thảo

Hội nghị SoICT 2014 Được chủ trì bởi Viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông, trường Đại học Bách Khoa Hà nội. Những chủ đề chính của hội thảo SoICT 2014 năm nay (nhưng không hạn chế):
• Công nghệ phần mềm,
• Các ứng dụng & giải thuật mới trong CNTT&TT,
• Công nghệ tri thức và hệ thống thông tin,
• Mạng máy tính và Truyền thông,
• Xử lý ảnh và Nhận dạng,
• Điện toán đám mây.

Thời gian:
• 26/ 7/ 2014: Hạn gửi toàn văn báo cáo.
• 6/ 9/ 2014: Thông báo kết quả chấp nhận báo cáo.
• 4-5/ 12/ 2014: Thời gian chính diễn ra hội thảo

Mọi chi tiết về hội thảo được đăng tại: www.acm-soict.org