Khoa Vô tuyến Điện tử dự kiến tổ chức hai Hội nghị khoa học lớn trong năm 2014

Đăng bởi: Admin Chuyên mục: Tin tức

Nhằm thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học và tham gia hội nghị quốc tế và trong nước cho giáo viên, nghiên cứu sinh, đồng thời nâng cao vị thế của Khoa trong các hoạt động khoa học quốc tế và trong nước, trong năm học 2013-2014, Khoa Vô tuyến Điện tử dự kiến tổ chức hai Hội nghị khoa học lớn như sau:

1. Hội nghị Ăng-ten Truyền sóng giữa Việt Nam và Nhật Bản (Vietnam-Japan International Symposium on Antennas and Propagation)

Ngoài các báo cáo khoa học tại Hội nghị, Hội nghị cũng dự kiến mời 4 chuyên gia hàng đầu tại Nhật Bản nói chuyện về 4 chuyên đề: Phương pháp tiểu hình hóa Ăng-ten, Phương pháp đo Ăng-ten, Phương pháp thiết kế Ăng-ten cho vệ tinh, Các công nghệ truyền thông tiên tiến.

Việc được lựa chọn là nơi lần đâu tiên đăng cai tổ chức Hội nghị quốc tế với Hiệp hội Điện tử Viễn thông Nhật Bản khẳng định vai trò của của Học viện nói chung và Khoa Vô tuyến Điện tửnói riêng trong cộng đồng nghiên cứu trong nước và quốc tế.

Thông tin thêm về Hội nghị có thể xem tại địa chỉ: http://fre.mta.edu.vn/VJISAP/

2. Hội nghị NAFOSTED lần thứ nhất về khoa học Thông tin và Máy tính (The first NAFOSTED Conference on Information and Computer Science)

Hội nghị do Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ (NAFOSTED) và Học viện phối hợp tổ chức nhằm mục đích thúc đẩy hoạt động công bố khoa học và tạo diễn đàn trao đổi học thuật có chất lượng cao giữa các nhà khoa học trong nước. Hội nghị sẽ diễn ra tại Học viện Kỹ thuật Quân sự từ ngày 13/3/2014 đến 14/3/2014. Nội dung của Hội nghị bao gồm: Khoa học máy tính, Trí tuệ nhân tạo, Công nghệ phần mềm và Hệ thống thông tin, Hệ thống mạng và Truyền thông. Hạn nộp bài là ngày 15/11/2013. Các bài báo khoa học được chấp nhận sẽ được đăng trong kỷ yếu của hội nghị có chỉ số ISSN do Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật ấn hành. Các bài báo có chất lượng tốt sẽ được Ban Chương trình lựa chọn biên soạn để xuất bản trong ấn phẩm của Springer.

Thông tin thêm về Hội nghị có thể xem tại địa chỉ: http://www.nafosted.gov.vn/nics2014/

Việc Khoa Vô tuyến Điện tử, Học viện Kỹ thuật Quân sự được lựa chọn là nơi lần đầu tiên tổ chức Hội nghị do Quỹ NAFOSTED tài trợ một lần nữa khẳng định vai trò và vị thế của một đơn vị có bề dày kinh nghiệm trong công tác tổ chức các Hội nghị khoa học lớn, nghiên cứu khoa học và thực hiện đề tài do Quỹ tài trợ.  

 

Nguyễn Quốc Định

Cổng thông tin đào tạo

banner-daotao2