bài viết

Thông báo seminar luận án tiến sĩ ngày 4/9/2015

Đăng bởi: Chuyên mục:
Khoa xin thông báo lịch seminar luận án tiến sĩ như sau: Tên đề tài: Nghiên cứu kỹ thuật điều chế không gian cho các hệ thống vô tuyến tốc độ cao Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thu Phương Đơn vị: Bộ môn Thông tin Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS. Trần Xuân Nam Thời gian: 14h00 thứ Hai, ngày 4/9/2015 Địa điểm: Phòng bảo vệ luận án tiến sĩ, tầng 5, nhà S1. K...Xem tiếp

Seminar luận án tiến sĩ ngày 31/8/2015

Đăng bởi: Chuyên mục:
Khoa xin thông báo lịch seminar luận án tiến sĩ như sau: Tên đề tài: Nghiên cứu tối ưu hóa xuyên lớp cho mạng vô tuyến hợp tác Nghiên cứu sinh: Hoàng Quang Trung Đơn vị: Bộ môn Thông tin Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS. Trần Xuân Nam Thời gian: 14h00 thứ Hai, ngày 31/8/2015 Địa điểm: Phòng bảo vệ luận án tiến sĩ, tầng 5, nhà S1. Kính mời các đồng c...Xem tiếp

Thông báo điều chỉnh lịch thi kết thúc học phần học kỳ hè năm học 2014 - 2015

Đăng bởi: Chuyên mục:
Căn cứ thời khóa biểu học kỳ hè năm học 2014 - 2015; Căn cứ Kế hoạch số 1918/KH-ĐTngày 26 tháng 6 năm 2015về việc thi kết thúc học phần học kỳ hè 2014 - 2015, Phòng Đào tạo thông báo việc điều chỉnh lịch thi các học phần của học kỳ hè theo thông báo sau:   Thông báo điều chỉnh lịch thi kết thúc học phần học kỳ hè năm học 2014 - 2015...Xem tiếp

Thông báo v/v tổ chức thi lại, học lại rút gọn cho sinh viên hệ cao đẳng và kỹ sư dân sự các khóa 6, 7

Đăng bởi: Chuyên mục:
Phòng Đào tạo có thông báo về việc tổ chức cho sinh viên hệ cao đẳng và hệ kỹ sư dân sự thi lại, học lại rút gọn. Xem toàn văn thông báo tại trang sau: Thông báo của Phòng Đào tạo  ...Xem tiếp

Kết quả kiểm tra nội dung hình thức LVCH K25B và Kế hoạch bảo vệ 6/2015

Đăng bởi: Chuyên mục:
Khoa VTĐT xin thông báo kết quả kiểm tra nội dung, hình thức luận văn với các lớp cao học ngành Kỹ thuật Điện tử trong file kèm theo dưới đây. Danh sách kiểm tra luận văn K25B Các trường hợp đủ điều kiện bảo vệ hoặc yêu cầu chỉnh sửa nhỏ cần hoàn thiện hồ sơ bảo vệ theo hướng dẫn của Phòng Sau Đại học. Thời gian bảo vệ: ngày thứ Bảy 26/6/2015. ...Xem tiếp

Thay đổi thời gian thực hiện LVCH K25B

Đăng bởi: Chuyên mục:
Phòng SĐH thông báo thay đổi kế hoạch thực hiện LVCH cho các lớp cao học K25 theo file đính kèm   Xem: Toàn văn thông báo...Xem tiếp

Thông báo hoàn trả học phí môn Thông tin quang SV K9-10

Đăng bởi: Chuyên mục:
Phòng Đào tạo thông báo cho sinh viên khóa 9,10 có tên trong danh sách đến bộ phận dân sự Ban Tài chính- Tầng 1 nhà H9 nhận lại tiền. Thời gian 3-27/3/2015 từ T2-T5 hàng tuần. Danh sách sinh viên nhận tiền Khi đến nhận tiền photo thẻ SV và thẻ gốc để đối chiếu....Xem tiếp

Kết quả kiểm tra nội dung hình thức LVCH K25A và Kế hoạch bảo vệ

Đăng bởi: Chuyên mục:
Khoa VTĐT xin thông báo kết quả kiểm tra nội dung, hình thức luận văn với các lớp cao học ngành Kỹ thuật Điện tử và Ra-đa - Dẫn đường trong file kèm theo dưới đây. Danh sách kiểm tra luận văn K25A Các trường hợp đủ điều kiện bảo vệ hoặc yêu cầu chỉnh sửa nhỏ cần hoàn thiện hồ sơ bảo vệ theo hướng dẫn của Phòng Sau Đại học. Thời gian bảo vệ: ngày...Xem tiếp

Thông báo v/v thu bảo hiểm y tế bắt buộc của sinh viên năm học 2014-2015

Đăng bởi: Chuyên mục:
Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế của Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ tư, số 25/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008; Căn cứ Nghị định 62/2009/NĐ-CP ngày 27/7/2009 của Chính phủ “ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHYT”; Căn cứ Công văn số 706/BHXH-Q ngày 15/8/2014 của Bảo hiểm xã hội Quận Cầu Giấy về việc Hướng dẫn thực hiện BHYT...Xem tiếp

Thời khóa biểu Học kỳ Hè 2014-2015

Đăng bởi: Chuyên mục:
Xin xem Thời khoá biểu cho Học kỳ Hè năm học 2014-2015 ở file đính kèm.    ...Xem tiếp

Cổng thông tin đào tạo

banner-daotao2